0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Planowana rozbudowa środka trwałego - jak zaksięgować jej analizę?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Posiadam zabudowaną nieruchomość, która od dwóch lat jest moim środkiem trwałym i którą amortyzuję. Obecnie zleciłem jako firma architektowi wykonanie analiz dotyczących opracowania planów rozbudowy środka trwałego. Jednak nie mam jeszcze jasno sprecyzowanych planów, czy na pewno podejmę się rozbudowy. Jak zatem zakwalifikować nabyte usługi:

  • koszty analiz architektonicznych,

  • koszty przygotowania wniosku o wydanie warunków zabudowy?

Czy jest to bieżący koszt czy zwiększa wartość środka trwałego?

Krzysztof, Szczecin

 

Jeżeli planuje Pan ulepszyć obecnie amortyzowany środek trwały lub wytworzyć inny, to poniesione wydatki na analizę architektoniczną i opłata za wnioski o wydanie warunków zabudowy byłyby kwalifikowane jako zwiększające wartość początkową środka trwałego. Oznacza to, że wartość netto nie byłaby księgowana na bieżąco, a dopiero w momencie zaliczania do kosztów ulepszenia po zakończeniu rozbudowy. Natomiast jeżeli jest Pan czynnym podatnikiem VAT, a wydatek ma związek z osiąganiem przychodów opodatkowanych VAT, to już w okresie bieżącym przysługiwałoby prawo do odliczenia VAT z tej faktury.  

Gdyby w przyszłości zaniechał Pan przeprowadzenia inwestycji (a byłaby to rozbudowa środka trwałego), to wartość netto analiz, której nie ujął Pan w kosztach, będzie mogła zostać do nich zaliczona i zaksięgowana bezpośrednio w księdze przychodów i rozchodów pod datą zaniechania rozbudowy środka trwałego.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów