0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Sprzedaż samochodu z odliczoną kwotą podatku naliczonego

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W październiku 2013 roku nabyłem samochód osobowy za 98 400 zł brutto w tym 18 400 VAT. Z faktury dokumentującej zakup odliczyłem 6 000 zł VAT. W sierpniu 2015 r. chciałbym sprzedać ten samochód za 75 000 zł. Czy w tym przypadku muszę naliczyć 23% VAT, skoro przy zakupie samochodu odliczyłem VAT tylko częściowo?

Artur, Leszno

 

Od 1 kwietnia 2014r. sprzedaż samochodów z częściowym prawem do odliczenia VAT została w pełni opodatkowana. Istnieje jednak jeden wyjątek: z podatku zwolniona jest dostawa towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej, w przypadku gdy z tytułu nabycia nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Natomiast sprzedaż samochodu osobowego firmowego, przy zakupie którego przysługiwało ograniczone prawo do odliczenia VAT (w wysokości 60%, nie więcej niż 6 000 zł), jest po 1 kwietnia opodatkowana stawką 23% VAT.

Należy jednak pamiętać, że podatnik może wystąpić o korektę in plus nieodliczonego przy zakupie samochodu podatku VAT w części, w której odliczył 50% czy też 60%. Korekty dokonuje się w okresie 5 lat (60 miesięcy) od daty nabycia pojazdu pod warunkiem, że jego wartość początkowa przekracza kwotę 15 tys. zł.

Korektę należy wykazać w okresie rozliczeniowym, w którym nastąpiła sprzedaż pojazdu.

Zatem w związku ze sprzedażą samochodu osobowego zobowiązany jest Pan wykazać VAT należny w wysokości 17 250 zł (75 000 x 23% VAT); jednocześnie ma Pan prawo do skorygowania VAT-u nieodliczonego przy zakupie, w odpowiedniej proporcji:

  • kwota podatku wynikająca z faktury : 18 400 zł
  • kwota podatku odliczona w chwili nabycia: 6 000 zł
  • kwota podatku nieodliczonego: 12 400 zł
  • liczba miesięcy okresu korekty: 60
  • liczba miesięcy pozostałego okresu korekty: 38 (60 - 22)

12 400 zł x 38/60 = 7 853, 33 zł, czyli w zaokrągleniu 7 853 zł

W Pana przypadku wysokość korekty podatku naliczonego od sprzedanego pojazdu wynosi   7 853 zł.

Reasumując, od sprzedaży samochodu tak naprawdę zapłaci Pan podatek VAT w wysokości 9 397 zł (VAT należny 17 250 zł minus korekta VAT-u naliczonego 7 853 zł).

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów