Poradnik Przedsiębiorcy

Podatek od wartości dodanej

Zgodnie z art. 2 pkt 11 ustawy o VAT podatek od wartości dodanej, to podatek, który nakładany jest na towar i usługi na terytorium danego państwa członkowskiego. Nie licząc podatku od towarów i usług, który nakładany jest według ustawy o VAT.

Najogólniej rzecz ujmując podatek od wartości dodanej jest podatkiem konsumpcyjnym odnoszącym się do towarów i usług kupowanych i sprzedawanych w celach konsumpcyjnych w UE. Podatek obliczany jest na podstawie wartości dodanej do towarów i usług na każdym etapie produkcji i łańcucha dystrybucji.