0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Odliczenie darowizny od podatku - rozszerzenie katalogu darowizn!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Rząd w nowelizacji ustawy przyjął projekt rozszerzenia katalogu darowizn, które będą podlegały odliczeniu od podstawy obliczenia podatku dochodowego. Jakie nowe odliczenie darowizny od podatku wprowadza rozszerzony projekt? Odpowiedź poniżej!

Odliczenie darowizny od podatku

Jak wynika z projektu nowelizacji ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw, katalog darowizn, które będą mogły podlegać odliczeniu od podstawy podatku dochodowego ulegnie zmianie. Katalog darowizn zostanie rozszerzony m.in. o

  • darowizny przekazane na rzecz noclegowni,
  • rodzinnych domów pomocy
  • domów pomocy społecznej,
  • schronisk dla osób bezdomnych,
  • ośrodków wsparcia.

Dodatkowo w projekcie nowelizacji ustawy, zaproponowano również możliwość odliczenia od podatku darowizn rzeczowych w postaci komputerów, nie starszych niż 3 lata, które są zdatne do użytku. Darowizna rzeczowa w postaci komputerów, będzie mogła zostać odliczona od podatku na zasadach ogólnych lub podatku liniowego, jeżeli komputery zostały przekazane m.in. placówkom oświaty w terminie od 1 stycznia do 30 września 2020 r.

Wprowadzone zmiany, w nowelizacji ustawy zakładają także wyłączenie przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, wartości darowizn jakie zostały uzyskane przez placówki medyczne i oświatowe w związku z panującą pandemią COVID-19, w okresie od 1 stycznia do 30 września 2020 r.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów