0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wizja firmy, misja i strategia – czym się różnią i czy są potrzebne?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Czy w dobie tak mocno rozwiniętej  konkurencji można istnieć na rynku, nie wyróżniając się własną misją i wizją? Zdecydowanie nie. Prowadząc biznes, trzeba zdawać sobie sprawę z roli, jaką pełni otoczenie, często decydujące o sukcesie przedsiębiorstwa. Mając na myśli otoczenie firmy, trzeba brać pod uwagę nie tylko klientów, ale również wszystkich partnerów, społeczność lokalną oraz konkurencję. Klarowna misja i wizja firmy oraz odpowiednio przygotowana strategia sprawią, że kierunek rozwoju przedsiębiorstwa będzie spójny zarówno dla środowiska wewnętrznego, jak i otoczenia.

Misja i wizja firmy

Sens tworzenia misji i wizji firmy doskonale odzwierciedlają słowa rzymskiego poety i filozofa Seneki: Gdy nie wiesz, do którego portu płyniesz, żaden wiatr nie jest dobry. Jasno sprecyzowana misja i wizja firmy korzystnie wpływa nie tylko na sposób, w jaki jest postrzegane przedsiębiorstwo, ale również na jakość zarządzania. Ułatwia to określenie zadań oraz jasne sprecyzowanie kierunku rozwoju przedsiębiorstwa. Pracownicy znający misję i wizję firmy lepiej potrafią zidentyfikować się z założeniami i celami, jakie ona obrała, a tym samym lepiej realizować powierzone im zadania. Terminy misji i wizji firmy często używane są zamiennie, co jest dużym błędem. Aby uniknąć niewłaściwej interpretacji tych pojęć, warto zapoznać się z ich dokładnym znaczeniem.

Czym jest misja firmy i jaką pełni funkcję?

Misja firmy jest ściśle związana z określeniem celu istnienia przedsiębiorstwa. Początkowo definicja misji była odpowiedzią na pytanie, czym jest nasze przedsiębiorstwo, czym powinno być oraz jaki jest jest cel jego istnienia? Aktualnie misja firmy skupia się również na tym, komu służy przedsiębiorstwo, od czego zależy jej sukces oraz jaki wkład wnosi do społeczeństwa. Misja stanowi ogół wartości, jakich oczekują klienci i inni interesariusze.

Według Pabla Cardona i Carlosa Reya, autorów książki Zarządzanie poprzez misję, istnieją cztery zrównoważone kategorie wartości, które mogą znaleźć się w misji przedsiębiorstwa:

  • biznesowe – związane głównie z osiąganiem zysku i działalnością biznesową, np. wytrwałość, skuteczność, profesjonalizm, zorientowanie na wyniki;

  • racjonalne – wartości związane z jakością w relacjach interpersonalnych, np. komunikacja, kontakt z klientem, partnerstwo w biznesie;

  • rozwojowe, takie jak innowacyjność, kreatywność, uczenie się i nieustanne doskonalenie;

  • związane z wkładem na rzecz innych (m.in. działania CSR).

Misja i wizja firmy uzupełniają się wzajemnie, stanowiąc całość, na której opiera się kultura organizacyjna przedsiębiorstwa. Co więc powinna zawierać w sobie wizja firmy, aby tworzyła spójną koncepcję?

Wizja firmy i jej rola w organizacji

Wizja firmy to nic innego jak wyobrażenie przyszłości przedsiębiorstwa, to czym ma się charakteryzować i jak funkcjonować. Wizja powinna być inspirująca i otwarta na przyszłość. Tak skonstruowane wyobrażenie firmy działa zarówno na emocje, jak i motywację pracowników, którzy wiedzą, w jakim kierunku powinny zmierzać ich działania i jaki przyjąć charakter. Zatem wizja firmy to obraz przyszłości, jaki tworzą uczestnicy organizacji. Warto się postarać, aby wizja zachęcała do twórczego poszukiwania, odnosiła się do marzeń i wiązała się z sukcesem i optymistycznym nastawieniem. Wizja firmy nawiązuje do przyszłości, ale należy pamiętać o tym, jaki jest stan obecny i ściśle nawiązywać do tego, co jest tu i teraz. Odniesienie do naszej aktualnej pozycji sprawi, że wizja stanie się wiarygodna, możliwa do realizacji, a więc bardziej skuteczna.

Korzyści stworzenia misji i wizji firmy

Wizja firmy, misja i strategia - czym się od siebie różnią?

Warto poświęcić trochę czasu na stworzenie spójnej i inspirującej misji i wizji firmy, która wniesie szereg korzyści do naszej organizacji, takich jak wiarygodny wizerunek firmy, większe zaufanie oraz wartość dla klientów i partnerów biznesowych. Dodatkowo możemy liczyć na większe zaangażowanie pracowników, których praca będzie ukierunkowana na stworzoną przez nas wizję naszego przedsiębiorstwa. To wszystko sprawi, że zaznaczymy mocno swoją pozycję na rynku z jasno określonym profilem naszej działalności.

Strategia firmy - czyli realizacja przyjętej misji i wizji przedsiębiorstwa

Jeżeli stworzymy już misję i wizję firmy, należy zadać sobie pytanie, co zrobić, aby świetlana przyszłość, którą wykreowaliśmy, stała się rzeczywistością? Należy opracować odpowiednią strategię. Strategia jest to szereg podejmowanych działań, zmierzających do osiągnięcia pożądanych celów, jakie zostały określone w misji i wizji przedsiębiorstwa. Odpowiednio przygotowana strategia powinna charakteryzować się ciągłością i dynamiką, ponieważ jest to nieprzerwany i niekończący się proces, który zmienia się w zależności od warunków otoczenia. Strategia powinna być oparta na wizji i misji firmy, aby w zmieniających się okolicznościach wiedzieć, jaki kierunek działań obrać.

Wizja, misja i strategia to trzy bardzo ważne elementy rozwoju przedsiębiorstwa, które są ściśle ze sobą powiązane. Jedynie spójnie wyznaczenie wizji i misji z odpowiednią przyjętą strategią mogą dać nam oczekiwane rezultaty i pozwolą zostać liderem na rynku.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów