0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Prezenty ślubne - kiedy zapłacisz podatek?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zgodnie z przepisami prezenty ślubne mogą być traktowane przez fiskusa jako darowizna. Oznacza to, że podlegać będą opodatkowaniu i trzeba będzie się z nich rozliczyć. Zapewne w tym momencie wielu nowożeńców zadaje sobie pytanie, czy zapłata podatku jest konieczna? Otóż, czy podatek będzie trzeba zapłacić, uzależnione jest od wartości prezentu oraz stopnia pokrewieństwa pomiędzy nowożeńcami a darczyńcą.

Prezenty ślubne - kiedy zwolnione z podatku?

Jeśli nowożeńcy otrzymają drobne prezenty, np. kwiaty, książki, inne upominki lub niewielkie kwoty gotówki nie muszą uiszczać od tych podarunków podatku.

Natomiast gdy wartość wszystkich otrzymanych prezentów, przekazanych w ciągu 5 lat, przekroczy ustalony limit, wówczas małżonkowie będą musieli zgłosić ten fakt w urzędzie skarbowym.

Jak zgłosić darowiznę do Urzędu Skarbowego?

Jeśli natomiast ustawowy limit kwoty zostanie przekroczony, należy powiadomić o tym urząd skarbowy. W tym celu wypełnia się formularz SD-3, który należy złożyć w przeciągu miesiąca lub formularz SD-Z2, który składa się w ciągu pół roku do właściwego organu podatkowego.

Jakie są limity?

Jak już zostało wcześniej wspomniane, to, czy podatek będzie trzeba zapłacić, zależy od stopnia pokrewieństwa. Bowiem wysokość podatku od darowizn ustalana jest w oparciu o grupę podatkową, do której należą strony. Jeśli kwota prezentu przekroczy limit wskazany w tabelce, wówczas informację o tym należy złożyć do urzędu skarbowego na odpowiednim formularzu.

Grupa podatkowa

Kwota darowizny powyżej, której podlega opodatkowaniu

Formularz jaki należy złożyć do Urzędu Skarbowego po przekroczeniu

I grupa podatkowa: małżonek, wstępni (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki), pasierb, rodzeństwo, ojczym, macocha, zięć, synowa, teściowie.

9 637 zł

SD-3 lub SD-Z2

II grupa podatkowa: zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępni małżonków pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych.

7 276 zł

SD-3

III grupa podatkowa:

Pozostałe osoby np. pracodawca, niespokrewniona matka chrzestna.

4092 zł

SD-3

Darowizna w 0 grupie podatkowej bez konieczności zapłaty podatku

Wśród grupy I można wyróżnić tzw. grupę 0 do której należą: zstępni (np. syn, córka, wnuki, prawnuki), wstępni (np. matka, ojciec, dziadkowie), pasierb, rodzeństwo, ojczym, macocha. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku od spadku i darowizn, prezent otrzymany od członka 0 grupy podatkowej nie podlega opodatkowaniu. Przy czym nie ma znaczenia wartość otrzymanego podarunku. Należy jednak mieć na uwadze, iż zwolnienie z konieczności zapłaty podatku jest możliwe po spełnieniu kilku koniecznych wymogów. A mianowicie:

  • zgłoszenie darowizny na druku SD-Z2 w ciągu pól roku do właściwego urzędu skarbowego,

  • złożenie w urzędzie skarbowym dokumentów, które potwierdzają otrzymanie darowizny. Jeśli nowożeńcy otrzymali pieniądze, wówczas dokumentem, który to potwierdzi, będzie, np. wyciąg bankowy.

Należy mieć na względzie, że spełnienie tych warunków jest konieczne jedynie wtedy, gdy wartość darowizny przekracza ustawowo określoną kwotę - 9 637 zł, otrzymaną w ciągu 5 lat od jednej osoby.

Jeśli jednak przekroczona została wspomniana wyżej kwota darowizny z 0 grupy podatkowej i nie zostało złożone zawiadomienie w przeciągu 6 miesięcy, konieczna jest zapłata podatku. W takiej sytuacji do urzędu skarbowego składa się formularz SD-3 z obliczonym do uregulowania podatkiem.

Wartościowy prezent od szefa

Z racji ślubu pracownika bywa, że szef chce obdarować go szczodrym prezentem. Jednak pracodawca zaliczany jest do III grupy podatkowej. W związku z tym od takiego prezentu nowożeńcy muszą odprowadzić podatek.

Jest inne wyjście z tej sytuacji. Bowiem w celu uniknięcia wysokiej stawki podatku, pracodawca może przekazać pracownikowi prezent ślubny w ramach premii, która powiększy jego wypłatę. W takiej sytuacji, zgodnie z przepisami, będzie to traktowane jako przychód ze stosunku pracy i wystąpi opodatkowanie oraz oskładkowanie zgodne z przepisami.

Kosztowny zakup za pieniądze z prezentów

Fiskus w weselne koperty nie zajrzy. Jednak gdy nowożeńcy zakupią coś kosztownego, na pewno zainteresuje się, skąd młodzi mieli na to fundusze. A jeśli w takiej sytuacji okaże się, że zakup odbył się ze środków z otrzymanej darowizny i od kwoty tej nie odprowadzono podatku, to będzie trzeba zapłacić karną stawkę podatkową. Wysokość takiego podatku wynosi 20% od kwoty darowizny.

Należy mieć na uwadze, że konieczność odprowadzenia podatku od darowizn dotyczy nie tylko nowożeńców a każdego, kto został obdarowany kosztownym prezentem.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów