0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Przekazanie darowizny w formie towaru - jak udokumentować?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Chciałabym przekazać w formie darowizny mój towar innemu przedsiębiorcy. Jestem podatnikiem zwolnionym z VAT. Jak w praktyce ma wyglądać przekazanie darowizny? Jakie dokumenty należy sporządzić?

Agnieszka, Siedlce

 

Zgodnie z ustawą o PIT darowizny i ofiary wszelkiego rodzaju nie są uznawane za koszt uzyskania przychodów. Regulacja ta jest zawarta w art. 23 ust. 1 pkt 11 ustawy o PIT. Zgodnie z tym przepisem, przedsiębiorca dokonujący darowizny na rzecz osoby fizycznej czy prawnej nie będzie mógł jej zaliczyć w ciężar kosztów. Przekazanie darowizny nie pomniejszą więc podstawy opodatkowania.

Dokumentowanie przekazanej darowizny

Przekazanie darowizny w postaci towarów handlowych podlega wykazaniu w podatkowej księdze przychodów i rozchodów poprzez korektę kosztów w kolumnie 10 KPiR.

Darowizna rzeczowa powinna zostać udokumentowana umową między darczyńcą, który przekazuje świadczenie i obdarowanym, który ją przyjmuje.

Umowa taka dla celów dowodowych powinna być zawarta na piśmie i powinna zawierać oświadczenie o przyjęciu darowizny i jej wartości określonej kwotowo. Jeśli jednak nie zawarto jej na piśmie, konieczne jest uzyskanie właściwego oświadczenia od obdarowanego o przyjęciu darowizny.

Przy określaniu wartości darowizny stosuje się odpowiednio art. 19 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z przepisu tego wynika, że wartością darowizny jest jej wartość wyrażona w cenie określonej w umowie. Jeżeli jednak cena bez uzasadnionej przyczyny znacznie odbiega od wartości rynkowej rzeczy, będącej przedmiotem darowizny, organ podatkowy określa jej wartość rynkową na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca dokonania darowizny.

Ustawodawca określa także sposób dokumentowania przekazania darowizny. W przypadku gdy jej przedmiotem są towary handlowe należy przedstawić dokument, z którego wynika jej wartość, oraz oświadczenie obdarowanego o jej przyjęciu.

Przekazanie darowizny w systemie wfirma.pl

Podatnicy posiadający konto w systemie wfirma.pl, w przypadku przekazania darowizny, dokonają pomniejszenia kosztów poprzez ujęcie wartości netto towaru ze znakiem minus w zakładce EWIDENCJE » KPiR » DODAJ WPIS, gdzie w otwartym oknie należy uzupełnić dane konrahenta, datę przekazania darowizny, w polu NUMER DOWODU numer umowy lub oświadczenia oraz w polu ZAKUP TOWARÓW HANDLOWYCH I MATERIAŁÓW wartość przekazanych towarów z minusem:

Przekazanie darowizny

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów