0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Vademecum początkującego przedsiębiorcy - jak osiągnąć sukces?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Własna firma staje się współcześnie coraz atrakcyjniejszą formą realizacji kariery zawodowej i życiowej. Jednak jej początki wiążą się z wieloma wyzwaniami. Uporządkowany plan działania na pewno pomoże osiągnąć sukces. Poznaj vademecum początkującego przedsiębiorcy, które ułatwi start.

Dla osób, które chcą być niezależne, samozatrudnienie jest idealnym krokiem na ścieżce kariery. Postępowanie według kilku podstawowych zasad pomoże przejść ten, często kręty, odcinek drogi do sukcesu zawodowego.

Vademecum początkującego przedsiębiorcy, czyli ocena własnych predyspozycji

Tradycyjnie do lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku dominował pogląd, że „przedsiębiorczość” to cecha wrodzona, dziedziczny talent, przechodzący z pokolenia na pokolenie. Obecnie badania potwierdzają, że dane predyspozycje można w człowieku wykształcić za pomocą odpowiedniego treningu i nauki. Jeśli nigdy wcześniej nie pracowałeś w podobnej branży, jakiej chcesz teraz prosperować, skorzystaj ze specjalistycznych szkoleń biznesowych. Można tam poznać tajniki pracy dobrego biznesmena, jak również nauczyć się sposobów sprawnego zarządzania firmą.

Pomysł na biznes

Kopiowanie istniejących już pomysłów biznesowych wiąże się z narażeniem na dużą rywalizację. Dodatkowo istniejące już na rynku firmy mają znacznie większe doświadczenie i wypracowane sposoby zwalczania konkurencji. Wybicie się spośród setek podobnych firm jest niezwykle trudne i pracochłonne. Podnosi też znacznie koszty w początkowym okresie funkcjonowania przedsiębiorstwa. Warto zatem pomyśleć, przeanalizować rynek i znaleźć taką niszę, którą będzie można zagospodarować – tradycje gospodarcze w regionie, zasoby, klimat. Innowacyjne rozwiązania dają znacznie większe możliwości rozwojowe. Niestety wiążą się także z większym ryzykiem. Kluczową kwestią jest zatem zbadanie rynku i wskazanie grupy odbiorców. Im będzie ona lepiej sprecyzowana, tym łatwiej będzie określić jej specyfikację i potrzeby. Trzeba pamiętać, że usługi, czy towary muszą wychodzić naprzeciw oczekiwaniom potencjalnych odbiorców, a dobry pomysł to już połowa sukcesu.

Biznesplan

Znając charakter działalności firmy, możemy przystąpić do pisania biznesplanu. W początkowej fazie jego tworzenia należy skoncentrować się na wydatkach stałych, czyli takich, które firma będzie ponosić każdego miesiąca (np. wynajem lokalu, księgowość, media). Warto w tym miejscu dokładnie przeanalizować wydatki i zrezygnować z tych, które w mniejszym stopniu są niezbędne. Następnie przedsiębiorca powinien określić potrzeby kapitału obrotowego, szczególnie gdy firma będzie zajmowała się handlem lub produkcją. W dalszym etapie powinno się sprecyzować wydatki jednostkowe – wyposażenie firmy, zakup urządzeń technicznych. Na końcu należy przygotować zestawienie spodziewanych dochodów z uwzględnieniem pierwszych, zazwyczaj ciężkich miesięcy istnienia firmy.

Rozpoczynając działalność gospodarczą warto wybrać się do urzędu pracy. Istnieje bowiem wiele form wsparcia małej przedsiębiorczości. Od jednorazowych zasiłków na zakup sprzętu dla firmy, sięgających kilkudziesięciu tysięcy złotych, poprzez dofinansowanie tworzenia nowych miejsc pracy, a na doradztwie ekonomicznym skończywszy.

Warto też skorzystać z dotacji unijnych, wspierających polską przedsiębiorczość lub po prostu wybrać się do specjalistycznych firm, zawodowo zajmujących się wsparciem biznesu. Można tam uzyska wszelkie informacje, niezwykle pomocne przy stawianiu pierwszych kroków w przedsiębiorczości.

Podatki i księgowość

Od decyzji jaką formę organizacyjno – prawną wybierzemy zależeć będzie rodzaj podatku, który będzie trzeba odprowadzić do uzyskanych niebawem dochodów. Istnieje kilka wariantów opodatkowania swoich dochodów, zarówno dla osób fizycznych, prowadzących własna działalność gospodarczą, jak i dla spółek cywilno - prawnych. Mianowicie:

- Od osób fizycznych do wyboru są dwie formy opodatkowania na zasadach ogólnych:

- Natomiast zgodnie z ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne mamy również dwie formy opodatkowania w sposób zryczałtowany:

  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
  • karta podatkowa.

W przypadku spółek handlowych, obligatoryjne jest prowadzenie pełnej rachunkowości oraz odprowadzanie podatku dochodowego CIT. Warto zaznaczyć, że koszt prowadzenia pełnej księgowości jest zdecydowanie wyższy niż uproszczonej. Tego typu forma prawna wskazana jest dla działalności związanej z wysokim ryzykiem finansowym.

Należy też zastanowić się nad sposobem prowadzenia księgowości firmowej. Można skorzystać z usług biur rachunkowych lub też samodzielnie prowadzić swoją księgowość za pomocą programów komputerowych. Pierwsza opcja zaoszczędza czas przedsiębiorcy, ale znacznie uszczupla jego portfel. Miesięczny koszt korzystania z usług biura rachunkowego zależy od wielkości i rodzaju prowadzonej działalności. Zwykle waha się on w granicach kilkuset złotych. Natomiast do samodzielnego prowadzenia własnej księgowości wystarczy specjalistyczny program komputerowy. Prosty i szybki w obsłudze. Można też skorzystać z coraz popularniejszych funkcji rozliczeń on-line.

udziałów w przedsiębiorstwie. Niezależnie od tego, do kogo przyszły przedsiębiorca zwróci się o pieniądze, każda z instytucji wystąpi z żądaniem skrupulatnego biznesplanu oraz kosztorysu inwestycji.

Kadra pracownicza

Zdając sobie sprawę jak wyglądać będzie nasza działalność, powinniśmy pomyśleć, czy do funkcjonowania potrzebować będziemy dodatkowych pracowników. W takim przypadku będziemy musieli się zaznajomić z takim hasłem jak kadry i płace. Najbardziej opłacalna – finansowo – jest własna praca, jednak czasami jest to po prostu nie możliwe. Przyjmując do pracy dodatkową osobę, pamiętajmy aby sumiennie przejrzeć jej umiejętności. Jeżeli mamy ochotę przyjąć osobę bez kwalifikacji, powinniśmy liczyć się z tym, iż należy ją będzie dodatkowo wysłać na kurs a to pociąga za sobą dodatkowe koszty. O przymusie zatrudnienia pracowników, trzeba również napisać w biznesplanie.

Finansowanie biznesu

Rozpoczynając działalność gospodarczą należy znaleźć źródło finansowania. Jeżeli potencjalny przedsiębiorca nie dysponuje własnym kapitałem, może zwrócić się do wybranego funduszu o dotację na założenie firmy. Jeżeli posiada zabezpieczenie (np. w postaci nieruchomości) może również ubiegać się w banku o udzielenie mu kredytu lub pożyczki. Rozwiązaniem jest również prośba o pożyczkę wśród bliskich lub znajomych. Trzeba też pamiętać, że pierwsze miesiące funkcjonowania firmy zwykle przynoszą wymierne zyski. Najczęściej do interesu trzeba po prostu dołożyć.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów