0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jak założyć przedszkole - podpowiadamy w artykule!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedszkola czy żłobki to obecnie bardzo dobry sposób na biznes. Dzieci przybywa, a placówek państwowych cały czas brakuje. Jeśli już znajdzie się miejsce dla malucha, okazuje się, że jest to drugi koniec miasta. Wielu rodziców więc szuka prywatnych przedszkoli, w niedalekiej odległości od domu. Jak założyć przedszkole? Na co zwrócić szczególną uwagę? Podpowiadamy! 

Jak założyć przedszkole - wstępne wymagania

W Polsce istnieje możliwość założenia przedszkola przez osoby fizyczne i prawne. Co bardzo istotne, nazwanie placówki „przedszkolem” niesie za sobą szereg wymogów.

Przedsiębiorca, rozpoczynający swoją drogę z założeniem placówki przedszkolnej musi by biegły w przepisach ustawy o systemie oświaty. Wymagane jest również zgłoszenie takiej działalności jednostce samorządu terytorialnego jak gmina czy powiat. Jak założyć przedszkole w świetle prawa?

Aby dokonać prawidłowej rejestracji, należy:

 • przekazać jednostce samorządu terytorialnego statut, zgodnie z którym będzie działa placówka;

 • przedstawić projekt organizacji wychowania przedszkolnego.

Prowadzenie niepublicznego przedszkola co do zasady nie jest działalnością gospodarczą, a co za tym idzie - nie wymaga rejestracji w CEIDG. Natomiast jeśli chodzi o osoby prawne, które chcą założyć przedszkole - muszą zarejestrować się w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Dopuszczalne formy prowadzenia przedszkola

Placówkę przedszkolną mogą prowadzić jedynie osoby prawne np. stowarzyszeniefundacja lub osoby fizyczne. Przepisy wyraźnie zakazują prowadzenie przedszkoli przez spółki osobowe. W przypadku założenia przedszkola w spółce z o.o. lub w spółce akcyjnej - należy wcześniej zarejestrować się w KRS.

Jeżeli zgłoszenia przedszkola dokonuje osoba fizyczna, wówczas niektóre urzędy wymagają dołączenia zaświadczenia o niekaralności

Forma opodatkowania dla przedszkola

W przypadku zdecydowania się na prowadzenie przedszkola, należy wziąć pod uwagę wszystkie formy opodatkowania za wyjątkiem karty podatkowej.

Prowadzenie przedszkola zgodnie z prawem

Decydując się na własną działalność gospodarczą, trzeba mieć na uwadze działanie zgodnie z prawem. Nie inaczej jest w przypadku prywatnego przedszkola. Warto zabezpieczyć się pod tym kątem, korzystając z narzędzi ułatwiających zarządzanie placówką. Decydując się na wybór jednego z nich warto zwrócić uwagę, by zawierały szereg różnych funkcji, m.in. bezpieczeństwo danych jak i dostosowywanie się do zmieniających się warunków prawnych. Kompleksowym narzędziem, znacznie ułatwiającym pracę przedszkolanki jest system wFirma.pl. Program posiada wszystkie niezbędne funkcje do zarządzania przedsiębiorstwem, między innymi takie jak:

Co więcej, system zapewnia:

 • ochrona danych osobowych - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi;

 • bezpieczeństwo informacji - dane przechowywane w profesjonalnych serwerowniach, spełniających najwyższe normy bezpieczeństwa;

 • bezpłatna aktualizacja systemu - aktualizacje zgodne z aktualnym stanem prawnym i potrzebami klientów.

Jak założyć przedszkole - wymagania lokalowe

Aby mieć pewność, że wybrany przez nas lokal, będzie spełniał wszystkie wymagania, należy pamiętać, że:

 • lokal powinien być zgodny z gminnym planem zagospodarowania przestrzennego. Właściciel placówki przedszkolnej musi posiadać potwierdzenie prawa do dysponowania lokalem - akt notarialny, umowę najmu lub użyczenia;

 • lokal powinien spełniać wymagania związane z bezpieczeństwem i higieną pracy;

 • placówka przedszkolna powinna otrzymać pozytywną opinię Sanepidu i Straży Pożarnej;

 • do dokumentacji lokalowej należy dołączyć informację o placu zabaw;

 • wszystkie meble, urządzenia i wykładziny powinny mieć niezbędne atesty.

Jak założyć przedszkole w świetle przepisów RODO?

Przedsiębiorca prowadzący lub zamierzający prowadzić przedszkole, w związku z wejściem nowych przepisów unijnych tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w skrócie: RODO) 25 maja 2018 roku, zobowiązany jest w szczególności do:

 • zapewniania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, zgodnie z zasadami wskazanymi w Rozporządzeniu RODO;

 • wykonywania obowiązków wynikających z praw osób, których dotyczą dane osobowe;

Wprowadzenie RODO w przedszkolu jest niezwykle ważne, bowiem prowadzenie przedszkola wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych: pracowników (dla celów kadrowych) czy dzieci (np. w celu przyjęcia ich do przedszkola czy umieszczania ich zdjęć na stronie).

Marketing przedszkola

Planując strategię marketingową dla przedszkola warto skupić się na kilku kwestiach: 

 1. Wydrukowanie ulotek i plakatów i rozwieszenie ich w okolicach placów zabaw, na słupach i tablicach ogłoszeń;

 2. Najpopularniejszą i najtańszą formą reklamy jest internet. Informację o nowootwartym przedszkolu można zamieścić na forach, stronach dzielnicowych czy portalach internetowych;

 3. Warto również założyć stronę internetową, która będą źródłem informacji o działalności, co pozwoli dotrzeć do szerszego grona odbiorców.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów