Poradnik Przedsiębiorcy

Jak założyć przedszkole - praktyczne wskazówki

Temat przedszkoli jest nieustannie poruszany w mediach, głównie pod kątem braku miejsc dla dzieci. Kiedy dawno już wyczerpały się miejsca w publicznych przedszkolach, rodzice próbują znaleźć dla swoich pociech miejsce w prywatnych placówkach, najlepiej w małej odległości od miejsca zamieszkania. W związku z czym pomysł na założenie przedszkola może okazać się bardzo dobry i dochodowy. Przeczytaj, jak założyć przedszkole!

Ogólna charakterystyka przedszkola

Przedszkole jest to placówka dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcza, działająca na podstawie ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991 r., wpisana do ewidencji prowadzonej przez gminę, na której terenie się znajduje, realizująca podstawę programową określoną przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Przedszkole jest miejscem wychowania dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Jeżeli maluch posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, ma prawo zostać objęty opieką mimo ukończenia 6. roku życia ale nie dłużej niż do momentu 10 urodzin.

Każde dziecko ma obowiązek w wieku 6 lat odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w:

  • przedszkolu,

  • oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej,

  • w innej formie wychowania przedszkolnego.

Osoby prowadzące przedszkola poza sprawowaniem opieki nad dziećmi, mają obowiązek prowadzenia zadań wychowawczych i edukacyjnych.

Wstępne wymagania związane z prowadzeniem przedszkola

W Polsce istnieje możliwość założenia przedszkola przez osoby fizyczne i prawne. Nazwanie placówki „przedszkolem” niesie za sobą szereg wymogów, które stoją przed przyszłym właścicielem. 

Czynność polegająca na prowadzeniu niepublicznego przedszkola co do zasady nie jest działalnością gospodarczą, a co za tym idzie - nie wymaga rejestracji w CEIDG. Natomiast jeśli chodzi o osoby prawne, które chcą założyć przedszkole - muszą zarejestrować się w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Utworzenie przedszkola ma swoje założenia w przepisach ustawy o systemie oświaty i wymagane jest zgłoszenie takiej działalności jednostce samorządu terytorialnego jak gmina czy powiat. Jednostki z kolei wydają zaświadczenie, że przedszkole zostało wprowadzone do ewidencji i przekazują kopię kuratorowi oświaty i organowi podatkowemu.

Aby dokonać rejestracji, należy:

  • przedstawić statut zgodnie z którym będzie działa placówka,

  • przedstawić projekt organizacji wychowania przedszkolnego - w przypadku założenia innej formy wychowania przedszkolnego jak punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego.

Niezwykle ważne jest zatrudnienie wykwalifikowanej kadry pedagogicznej. Osoba, która będzie prowadzić taką placówkę, nie musi mieć wykształcenia kierunkowego. Kwalifikacje nauczyciela dzieci w wieku przedszkolnym potwierdzają:

  • studia wyższe na kierunku pedagogicznym o specjalizacji wczesnoszkolnej lub przedszkolnej,

  • zakład kształcenia nauczycieli w specjalności do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym.