0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Przywileje dla osób niepełnosprawnych zatrudnionych na etat

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Jestem osobą o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Pracuję również na pełny etat. Proszę o podpowiedź, czy przepisy przewidują przywileje dla osób niepełnosprawnych zatrudnionych na podstawie stosunku pracy?

Jan, Kraków


Przywileje dla osób niepełnosprawnych określone są między innymi w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Dodatkowy urlop dla niepełnosprawnego pracownika

Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą pracownikowi z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności przysługuje prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym. Prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego nabywa po przepracowaniu roku po dniu zaliczenia do jednego ze stopni niepełnosprawności.

Co istotne, urlop dodatkowy nie przysługuje osobie uprawnionej do urlopu wypoczynkowego w wymiarze przekraczającym 26 dni roboczych lub do urlopu dodatkowego na podstawie odrębnych przepisów (chyba że jest on niższy niż 10 dni roboczych). Ponadto osoba niepełnosprawna nie może być zatrudniona w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych, chyba że jest to uzasadnione specyfiką pracy, a lekarz prowadzący wyrazi zgodę.

Przywileje dla osób niepełnosprawnych - normy czasu pracy

Przywileje dla osób niepełnosprawnych  mają odbicie w dopuszczalnym czasie pracy. Takim pracownikom przysługuje prawo do skróconej normy czasu pracy wynoszącej 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo, ale wyłącznie w sytuacji, gdy lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników (w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad niepełnosprawnym) wydał zaświadczenie o celowości stosowania skróconej normy czasu pracy. Kolejnym uprawnieniem pracownika posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności jest dodatkowa przerwa w pracy, którą wykorzystać może na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek. Czas takiej dodatkowej przerwy wynosi 15 minut i jest wliczany do czasu pracy.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów