0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Regionalne i Subregionalne Fundusze Pożyczkowe (cz. 8) - Programy województwa pomorskiego

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorcy z województwa pomorskiego mogą skorzystać z organizowanych w ramach Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości z dwóch programów - Subregionalnego Funduszu Pożyczkowego GRYF oraz projektów objętych inicjatywą JEREMIE.

Subregionalny Fundusz Pożyczkowy GRYF

SFP GRYF to program pożyczkowy, przeznaczony dla mikro i małych przedsiębiorstw, szczególnie z zachodniej części województwa pomorskiego. Celem projektu jest wspieranie lokalnej aktywności gospodarczej poprzez ułatwienie przedsiębiorcom dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania w postaci pożyczek.

Ubiegać się o taką pożyczkę mogą przedsiębiorcy, którzy:

  • zatrudniają do 50 pracowników,
  • mają swoją siedzibę i prowadzą podstawową działalność na terenie województwa pomorskiego,
  • działają co najmniej 3 miesiące,
  • posiadają wyraźnie określony cel, na który zostanie wykorzystana pożyczka,
  • mają dobrą strategie działania, lecz niewystarczające środki finansowe na sfinansowanie swojego działania i rozwoju,
  • działają we wszystkich branżach, z wyjątkiem przedsiębiorców z sektora rolniczego, zbrojeniowego i przedsiębiorców prowadzących działalność przemysłową określana jako szkodliwa dla środowiska, a także prowadzących działalność powszechnie uznawaną za nieetyczną.

Pożyczka udzielana przedsiębiorcy może być przeznaczona zarówno na cele inwestycyjne, jak i obrotowe. Jej kwota może wynosić maksymalnie 500 tys. zł, przy czym minimalny wkład własny pożyczkobiorcy powinien pokrywać 20% wartości przedsięwzięcia. Oprocentowanie pożyczki jest uzależnione od stóp rynkowych i nie może być mniejsze niż stopa referencyjna, ustalona na dzień zawarcia umowy, plus maksymalnie 3 punkty procentowe marży funduszu. Ponadto od pożyczki pobierana jest opłata manipulacyjna do 5% kwoty udzielonego wsparcia.

Zabezpieczeniem pożyczki może być m. in. weksel in blanco, poręczenie funduszu poręczeń kredytowych, poręczenie osoby trzeciej, hipoteka czy przewłaszczenie.

Okres spłaty pożyczki może wynosić maksymalnie 36 miesięcy od momentu podpisania umowy, choć w szczególnych przypadkach dopuszczalny jest okres 60 miesięcy. Dodatkowo istnieje możliwość uzyskania 6-miesięcznego okresu karencji.  

Projekty pożyczkowe objęte inicjatywą JEREMIE

Projekty pożyczkowe objęte inicjatywą JEREMIE organizowane są w województwie pomorskim także w ramach SFP GRYF. Są one przeznaczone dla takiego samego sektora mikro i małych przedsiębiorstw.

Różnice dotyczą natomiast samej pożyczki. Przede wszystkim, może ona być udzielana wyłącznie na cele inwestycyjne albo inwestycyjno - obrotowe. Kwota pożyczki może wynieść nawet 400 tys. zł, natomiast na jej spłatę podatnik ma do 60 miesięcy, z dopuszczalnym 6-miesięcznym okresem karencji. W zależności od projektu, minimalny wkład pożyczkobiorcy może zostać ustalony na poziomie od 0 do 10%. Pozostałe aspekty pożyczki są analogiczne jak w przypadku projektu GRYF.

Oddziały Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości

Dla przedsiębiorców, którzy chcą ubiegać się o pożyczkę w ramach programów, dostępne są trzy oddziały PFP:

  • Oddział Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Gdańsku, ul. Piwna ½, pokój nr 111, 80-831 Gdańsk, tel./fax 58 301 02 29
  • Oddział Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Gdyni, ul. Janka Wiśniewskiego 20, 81-969 Gdynia, tel./fax 58 62096 09
  • Oddział Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Słupsku, ul. Jana Pawła II, pokój 218, 76-200 Słupsk, tel./fax 59 846 84 47.

Dokumentację, którą należy składać starając się o pożyczkę, przedsiębiorca może znaleźć na stronach SPF GRYF oraz projektów objętych inicjatywą JEREMIE.

 
Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów