Poradnik Przedsiębiorcy

Rejestracja firmy, czyli jak krok po kroku założyć własną firmę?

Ubezpieczenie Społeczne,Przedsiębiorca zobowiązany jest do opłacania 3 rodzajów składek na:

 • Ubezpieczenie Zdrowotne,

 • Fundusz Pracy.

W celu zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego należy wypełnić i złożyć następujące formularze:

 • ZUS ZFA - zgłoszenie/zmiana danych płatnika składek (osoba fizyczna)

 • ZUS ZUA - zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych / zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej

 • ZUS ZZA - zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego/zgłoszenie zmiany danych.

Wymiar składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych stanowi zadeklarowana kwota, jednak nie niższa niż 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w poprzednim kwartale, włącznie z wypłatami z zysku.

Natomiast podstawą wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne jest kwota zadeklarowana, jednak nie niższa niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw z poprzedniego kwartału, włącznie z wypłatami z zysku. Obecnie dla nowych przedsiębiorców w okresie pierwszych dwóch lat działalności obowiązuje preferencyjna składka ZUS. Jest ona zdecydowanie niższa od standardowej kwoty.

Zgłoszenie do Państwowej Inspekcji Pracy i Sanepidu

W przypadku zatrudniania pracowników fakt ten należy zgłosić w ciągu 14 dni do Państwowej Inspekcji Pracy. Jeśli przedmiot działalności będzie związany z żywnością, handlem artykułami spożywczymi, usługami gastronomicznymi lub hotelarskimi albo prowadzeniem salonu fryzjersko-kosmetycznego czy gabinetu medycznego, wówczas niezbędna będzie opinia Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub Sanitarno-Epidemiologicznej. W celu otrzymania takiej opinii należy złożyć wniosek, na którego rozpatrzenie inspektor sanitarny ma dwa tygodnie. Pozytywna opinia oznacza, że zostały spełnione wszystkie niezbędne warunki.

Rejestracja fimy a założenie rachunku bankowego

Rejestracja firmy w pewnych sytuacjach wiąże się z otwarciem firmowego rachunku bankowego. Przepisy nie nakładają obowiązku posiadania firmowego rachunku bankowego, jednak art. 22 Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej nakazuje dokonywanie płatności przelewem w przypadku transakcji przekraczających równowartość 15.000 zł., jest to tzw. limit transakcji gotówkowych. W takiej sytuacji posiadanie konta jest dla przedsiębiorcy bardzo wygodne. Rachunek bankowy umożliwia bowiem dokonywanie przelewów, np. do ZUS czy Urzędu Skarbowego, a także ułatwia rozliczanie się z klientami i kontrahentami.

Wybierając się do banku w celu założenia konta firmowego, należy pamiętać, by zabrać ze sobą:

 • dowód osobisty,

 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

 • zaświadczenie o nadaniu numeru REGON,

 • zaświadczenie o nadaniu numeru NIP.

Uwaga!

O posiadanym numerze konta bankowego należy powiadomić ZUS oraz Urząd Skarbowy.

Rejestracja firmy a pieczątka firmowa

Dokonując rejestracji firmy warto także pamiętać o wyrobieniu pieczątki firmowej. Nie jest ona obowiązkowa, jednak bardzo się przydaje przy prowadzeniu działalności.

Na pieczątce umieszcza się:

 • nazwę firmy,

 • siedzibę firmy,

 • numer NIP i REGON,

 • numer telefonu.

Rejestracja firmy a logo i strona internetowa

Po dokonaniu obowiązkowych rejestracji warto zadbać o to, by firma stała się zauważalna przez potencjalnych klientów i kontrahentów. W tym celu niezbędne jest zauważalne logo oraz przejrzysta strona internetowa.

Logo spełnia funkcję marketingową i informacyjną. Powinno ono kojarzyć się z prowadzoną działalnością i zapadać w pamięć.

W dobie wszechobecnego internetu posiadanie strony internetowej przez firmę jest prawie że obowiązkiem przedsiębiorcy, który chce odnieść sukces. Dzięki niej firma staje się bardziej wiarygodna. Klient ma również możliwość łatwiejszego zapoznania się z ofertą przedsiębiorstwa.


Rejestracja firmy jest bardzo prosta. Wystarczy pokonać kilka wspomnianych wyżej kroków i przedsiębiorstwo może funkcjonować jako pełnoprawny podmiot gospodarczy.