0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Już wkrótce rejestracja firmy tylko online!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Rząd zapowiedział, że już wkrótce przedsiębiorcy, którzy będą chcieli rozpocząć prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej będą mogli ją zarejestrować wyłącznie w formie elektronicznej. Kiedy zatem wejdzie w życie rejestracja firmy tylko online?

Jak obecnie zarejestrować działalność gospodarczą?

Obecnie zakładając jednoosobową działalność gospodarczą, należy w pierwszej kolejności wypełnić formularz CEIDG-1. Składanie wniosku może się aktualnie odbyć:

  • osobiście, w urzędzie miasta lub gminy,
  • listem poleconym, wówczas podpis wnioskodawcy złożony na wniosku musi być poświadczony notarialnie,,
  • elektronicznie, z użyciem bezpiecznego podpisu kwalifikowanego,
  • elektronicznie, bez użycia bezpiecznego podpisu kwalifikowanego autoryzując wniosek za pomocą e-PUAP.

Tak, jak zostało wspomniane już wkrótce złożenie wniosku w formie papierowej nie będzie możliwe, bowiem zgodnie z zapowiedziami rządu ma zostać wdrożona rejestracja firmy tylko online.

Kiedy rejestracja firmy tylko online?

Jak wskazują statystyki, więcej niż połowa jednoosobowych działalności gospodarczych jest rejestrowana w formie elektronicznej, niemniej w dalszym ciągu 40% nowych przedsiębiorców decyduje się na rejestrację firmy składając wniosek w formie papierowej odwiedzając przy tym urząd miasta bądź gminy.

Ma się to jednak zmienić, za sprawą projektu, który został opublikowany w Rządowym Centrum Legislacji. Zgodnie z projektem rejestracja jednoosobowej działalności gospodarczej będzie mogła być dokonywana wyłącznie w formie online.

Rejestracja firmy tylko online ma obowiązywać już od 1 stycznia 2024.

Powyższe oznacza, że rok 2024 przeniesienie rejestrację działalności w całości do elektronicznej formy. Warto też mieć na uwadze, że od stycznia wspomnianego roku planowane jest przez rząd wprowadzenie obowiązkowego Krajowego Systemu e-Faktur dla wszystkich przedsiębiorców.

Co oznacza KSeF dla przedsiębiorcy? Dowiesz, się czytając artykuł: KSeF, czyli Krajowy System e-Faktur.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów