Poradnik Przedsiębiorcy

Jak założyć sklep internetowy - podstawowe informacje

Z biegiem czasu ludzie coraz bardziej doceniają wygody płynące z nowoczesnych rozwiązań  zastępujących tradycyjne czynności. Po całym dniu pracy człowiekowi zwyczajnie nie chce się czasem wychodzić z domu. Z tego powodu coraz bardziej popularne stają się zakupy w internecie. Po co chodzić po sklepach szukając potrzebnej rzeczy, gdy zamiast tego można wybrać sklep internetowy, czyli szybkie e-zakupy?

Ogólna charakterystyka sklepu internetowego

Sklep internetowy może istnieć dzięki wykorzystaniu technologi, jaką oferuje internet.

Nieodłącznym elementem sklepów internetowych jest strona z ofertą, czyli tzw. podstrona zawierająca oferty produktów. W wielu przypadkach w sklepach online można spotkać się również z funkcją wirtualnego koszyka, który zastępuje koszyk na zakupy dostępny w sklepie stacjonarnym. W działaniu sklepu internetowego niezbędne jest również udostępnienie formularza, w którym klient może podać swoje dane pozwalające na przeprowadzenie transakcji. Sklep internetowy może zawierać wiele opcji dodatkowych jak np. czat, subskrypcja czy forum internetowe, dzięki któremu klienci mogą wymienić się opiniami na temat sklepu oraz jego oferty.

Niezaprzeczalnym atutem sklepów online jest fakt, iż zazwyczaj posiadają one dużo szerszy zakres oferowanych produktów niż sklepy tradycyjne. Sklepy internetowe stają się coraz popularniejsze z uwagi na wygodę i obniżone koszty sprzedaży - z czego często wynikają też niższe ceny towarów.

Działalność sklepu internetowego co do zasady nie jest regulowana przepisami prawa. Ograniczenia mogą się jednak pojawić ze względu na rodzaj oferowanych produktów.

Wstępne wymagania związane z prowadzeniem sklepu internetowego

Biznes w formie sklepu internetowego co do zasady nie wiąże się z koniecznością spełniania dodatkowych warunków. Wiadomo jednak, że w przypadku tego typu działalności nie obędzie się bez zakupu domeny oraz serwera. Warto także zatrudnić dobrego informatyka, który starannie stworzy stronę sklepu oraz grafika, który z kolei zadba o część wizualną. Innym rozwiązaniem jest wynajem lub zakup już gotowego oprogramowania wraz z hostingiem.  

Warto zaznaczyć, że w stosunku do niektórych produktów mogą istnieć dodatkowe wymagania i ograniczenia wynikające z przepisów prawa. Do tej grupy zaliczyć można sprzedaż: leków, alkoholi, broni, amunicji i materiałów wybuchowych, nasion (z wyłączeniem dostawców i producentów materiału siewnego rozmnożeniowego roślin warzywnych i ozdobnych oraz materiału szkółkarskiego wytworzonego i sprzedawanego na terenie tego samego powiatu, jeżeli jest przeznaczony na niezarobkowe potrzeby własne odbiorcy), paliw, substancji uzależniających, środków ochrony roślin czy walut.

Dopuszczalne formy prowadzenia sklepu internetowego

Prowadzenie sklepu internetowego możliwe jest w każdej formie, z wyjątkiem spółki partnerskiej. Sklep internetowy może zatem prosperować jako jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna, jawna, spółka komandytowa, komandytowo-akcyjna, sp. z o.o. lub w formie spółki akcyjnej.

Jak założyć sklep internetowy

W przypadku prowadzenia sklepu internetowego w formie jednoosobowej działalność gospodarcza lub spółki cywilnej firmę należy zarejestrować w CEIDG, natomiast  w przypadku wyboru jednej z pozostałych form działalności spółkę  należy zarejestrować w KRS.

Co do zasady osoba prowadząca działalność gospodarczą, która zamierza dokonywać sprzedaży towarów lub usług objętych opodatkowaniem VAT, musi najpóźniej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie danej sprzedaży złożyć formularz VAT-R. Druk służy do rejestracji przedsiębiorcy jako czynnego lub zwolnionego podatnika podatku od towarów i usług. Wypełniony formularz należy dostarczyć do urzędu skarbowego właściwego dla miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

Określenie PKD dla sklepu internetowego

Podstawowym PKD dla sklepu internetowego jest 47.91.Z  - sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet.

Najlepsza forma opodatkowania dla sklepu internetowego

Prowadząc sklep internetowy jako osoba fizyczna lub spółka osobowa podatnikowi przysługuje prawo do wyboru formy opodatkowania między: ryczałtem, zasadami ogólnymi według skali podatkowej a podatkiem liniowym.

Działalność usługowa w zakresie handlu jest objęta ryczałtem w wysokości 3%. Opodatkowanie sklepu internetowego ryczałtem w wysokości 3% może być bardzo opłacalne, gdyż podatek jest niski a formalności ograniczone do minimum. Korzystając z ryczałtu, nie ma jednak możliwości rozliczania kosztów. Trzeba także pamiętać, że wybierając tę formę opodatkowania, nie można uzyskiwać przychodów np. z reklamy czy sprzedaży części i akcesoriów do samochodów (dokładna lista czynności wykluczających z możliwości skorzystania z ryczałtu znajduje się w załączniku do ustawy). Nawet pojedyncze uzyskanie przychodu wykluczającego ryczałt nakazuje natychmiastowe przejście na zasady ogólne i prowadzenie KPiR.

Jeśli podatnikowi nie przysługuje prawo do rozliczania się z podatku dochodowego na zasadach ryczałtu, opłacalne mogą okazać się zasady ogólne (gdy przedsiębiorca nie przewiduje przekroczenia pierwszego progu skali - 85 528 zł dochodu). W przypadku opodatkowania wg skali podatnik ma możliwość skorzystania z wielu ulg, z których nie ma możliwości skorzystania podatnik podatku liniowego (np. ulga prorodzinna czy wspólne rozliczenie z małżonkiem).

Jeśli natomiast sklep internetowy prowadzony będzie w formie spółki prawnej (sp. z o. o. , sp. akcyjna) lub w formie spółki komandytowo-akcyjnej przedsiębiorstwo automatycznie staje się podatnikiem podatku CIT.