0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wybór formy opodatkowania dla podatnika rozpoczynającego działalność gospodarczą

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Obecnie, chcąc zarejestrować działalność, składa się wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). W tym celu należy wypełnić formularz CEIDG -1. Jaki wybór formy opodatkowania mają przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają działalność? Podpowiadamy!

Złożenie wniosku CEIDG-1 w celu zarejestrowania działalności

Dużym ułatwieniem dla przyszłych przedsiębiorców jest sposób złożenia wypełnionego wniosku CEIDG-1 - można to zrobić:

 • za pośrednictwem formularza elektronicznego (dostępny na stronie internetowej CEIDG),
 • za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej,
 • w Biuletynie Informacji Publicznej Ministra Gospodarki,
 • w wybranym urzędzie gminy (osobiście lub w formie listu poleconego).

Wniosek o wpis do CEIDG zastępuje jednocześnie następujące dokumenty (do tej pory składane we właściwych urzędach):

 • wniosek o uzyskanie numeru REGON,
 • zgłoszenie identyfikacyjne do US (nadanie numeru NIP),
 • oświadczenie o wyborze formy opodatkowania,
 • zgłoszenie płatnika składek do ZUS lub oświadczenie o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego przysługującego rolnikom.

Wybór formy opodatkowania

Przy podejmowaniu decyzji związanej z założeniem działalności gospodarczej warto dokładnie zastanowić się nad wyborem formy opodatkowania.

Przyszli przedsiębiorcy maja tutaj do wyboru:

 1. zasady ogólne,
 2. podatek liniowy,
 3. ryczałt.

1. Zasady ogólne

Ta forma opodatkowania jest jedną z najpopularniejszych i przyznawana jest z urzędu. Przy tej formie opodatkowania stopień obciążenia podatkiem zależy od poziomu dochodów podatnika. Przepisy przewidują tutaj dwie stawki 17 i 32%.

2. Podatek liniowy

Podatek liniowy stanowi 19% podstawy obliczenia podatku i rozlicza się go na formularzu PIT-36L.

Podatnik, który:

 • chce być opodatkowany podatkiem liniowym przez cały rok – składa aktualizację CEIDG-1 w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik osiągnął pierwszy w roku podatkowym przychód albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód został osiągnięty w grudniu roku podatkowego;
 • rozpoczyna prowadzenie działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego i chce skorzystać z opodatkowania podatkiem liniowym – zgłasza to na wniosku CEIDG-1 w trakcie zakładania działalności gospodarczej.

Przykład 1.

Podatnik w 2021 zamierza skorzystać z liniowej formy opodatkowania. Jeżeli pierwszy przychód osiągnie w:

a. styczniu - oświadczenie o wyborze podatku liniowego składa do 20 lutego,

b. marcu - oświadczenie o wyborze podatku liniowego składa do 22 kwietnia,

c. kwietniu - oświadczenie o wyborze podatku liniowego składa do 20 maja.

3. Podatek ryczałtowy

Osoby fizyczne mogą opłacać zryczałtowany podatek dochodowy w dwóch formach:

 • ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
 • karty podatkowej.

Wyboru dokonuje się poprzez złożenie naczelnikowi US właściwemu dla miejsca zamieszkania wniosek CEIDG-1 zawierając w nim wybór ryczałtu jako formy opodatkowania.

Aby skorzystać z tej formy opodatkowania należy prowadzić działalność wymienioną w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym, a wartość opodatkowania zależeć będzie od rodzaju działalności.

Podatnik, który:

 • chce być opodatkowany ryczałtem przez cały rok – składa aktualizację CEIDG-1 w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik osiągnął pierwszy w roku podatkowym przychód albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód został osiągnięty w grudniu roku podatkowego;
 • rozpoczyna prowadzenie działalności gospodarczej w  trakcie roku podatkowego i chce skorzystać z opodatkowania ryczałtem – zgłasza to na wniosku CEIDG-1 w trakcie zakładania działalności gospodarczej.

Podatnicy, którzy złożyli zawiadomienie o danej formie opodatkowania i w kolejnych latach chcą z tej formy korzystać - nie muszą składać ponownych zgłoszeń, ponieważ CEIDG-1 zachowuje moc prawną.

W przypadku wyboru karty podatkowej należy do właściwego US (zgodnego z miejscem zamieszkania lub siedziby firmy) złożyć wniosek na formularzu PIT-16 lub dołączyć go do wniosku CEIDG-1.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów