0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Odliczenie VAT od zakupu samochodu przed rejestracją firmy - kiedy?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zakupiłam w październiku 2018 roku samochód osobowy, który miałam zamiar wykorzystywać w opodatkowanej działalności gospodarczej. Działalność zarejestrowałam w styczniu 2019 roku. Czy przysługuje mi odliczenie VAT od zakupu samochodu przed rejestracją firmy?

Marianna, Kraków

Zgodnie z zasadą ogólną, przedsiębiorca ma prawo do obniżenia wartości podatku VAT należnego (od sprzedaży) o wartość podatku VAT naliczonego (od zakupów) w okresie rozliczeniowym, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług. Jednakże uwarunkowane w art. 86 ust. 10b pkt 1 ustawy o VAT zostało pewne ograniczenie mówiące, że prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego powstaje nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym czynny podatnik VAT otrzymał fakturę lub dokument celny.

Jeżeli podatnik nie odliczył podatku VAT naliczonego w miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy u sprzedawcy (z tym, że nie wcześniej niż dzień otrzymania faktury), ma prawo obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej w jednym z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych.
W sytuacji gdy przedsiębiorca poniósł wydatki przed rozpoczęciem działalności i koszty te związane będą z działalnością opodatkowaną oraz minęły wcześniej wspomniane terminy, to wówczas, aby “odzyskać” VAT, co do zasady należałoby dokonać zgłoszenia na formularzu VAT-R. Aby skorzystać z odliczenia VAT od “przeterminowanych” faktur, należałoby jako okres rejestracji wskazać miesiąc, w którym przysługuje podatnikowi odliczenie VAT. Jednakże będzie się to wiązać z obowiązkiem złożenia zaległych deklaracji VAT.

Powyższe postępowanie jest jak najbardziej akceptowane przez organy podatkowe, czego potwierdzeniem może być interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o sygn. 0114-KDIP1-3.4012.369.2017.1.ISZ z 17 listopada 2017 roku, w której czytamy, że: (...) aby Wnioskodawca mógł skorzystać z przysługującego Mu prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupów służących czynnościom opodatkowanym, a dokonywanych przed rejestracją jako podatnika VAT czynnego, konieczne było złożenie przez Zainteresowanego zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R (zgodnie z art. 96 ustawy). W zgłoszeniu tym Wnioskodawca powinien wskazać okres rozliczeniowy, od którego jako podatnik VAT czynny będzie rozliczać podatek od towarów i usług oraz składać deklaracje dla tego podatku (...).

Reasumując, w przedstawionej przez Panią sytuacji, aby odliczenie VAT od zakupu samochodu przed rejestracją firmy było możliwe, należałoby w składanej informacji VAT-R zadeklarować październik, listopad lub grudzień jako okres, za który deklarowane jest złożenie pierwszej deklaracji podatkowej oraz w związku z tym złożyć “zaległe” deklaracje VAT.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów