0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Roczne ograniczenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 2019

Wielkość tekstu:

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe może ulec ograniczeniu. Dzieje się tak wtedy, gdy roczny przychód osoby ubezpieczonej przekroczy kwotę równą trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy. Roczne ograniczenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2019 roku przedstawia poniższa tabela.

Roczne ograniczenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Rok

142 950 zł

2019

Jeżeli roczny przychód pracownika przekroczy tę kwotę, pracodawca powinien od tego momentu zaprzestać odprowadzania składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów