Poradnik Przedsiębiorcy

Roczne ograniczenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 2021

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe może ulec ograniczeniu. Dzieje się tak wtedy, gdy roczny przychód osoby ubezpieczonej przekroczy kwotę równą trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy. Roczne ograniczenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2021 roku przedstawia poniższa tabela.

Roczne ograniczenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Rok

157 770 zł

2021

Jeżeli roczny przychód pracownika przekroczy tę kwotę, pracodawca powinien od tego momentu zaprzestać odprowadzania składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.