0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Rozpoczęcie działalności przez obywatela Ukrainy

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W wyniku inwazji Rosji na Ukrainę dziesiątki tysięcy migrantów przybywa każdego dnia do Polski. Rząd uregulował zakres wsparcia obywateli Ukrainy, dając im możliwość legalnego pobytu oraz pracy zarobkowej – również w ramach własnej działalności. Sprawdziliśmy, jak będzie wyglądać rozpoczęcie działalności przez obywatela Ukrainy.

Czy możliwe będzie rozpoczęcie działalności przez obywatela Ukrainy?

W momencie rozpoczęcia inwazji Rosji na Ukrainę polski rząd zapowiedział wsparcie dla obywateli Ukrainy uciekających przed wojną. 12 marca 2022 roku weszła w życie ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym, która umożliwia rozpoczęcie działalności w Polsce przez obywatela Ukrainy. Co ważne, regulacje te nie dotyczą wyłącznie Ukraińców i Ukrainek przybyłych do naszego kraju po 24 lutego 2022 roku. Z rozwiązań tych mogą skorzystać legalnie także ci, którzy przyjechali do Polski przed tą datą.

Powyższe oznacza, że obywatele Ukrainy, którzy zalegalizują swój pobyt, będą mogli założyć własną działalność gospodarczą w Polsce.

Na jakich warunków obywatel Ukrainy może rozpocząć działalność?

Podstawowym warunkiem, który daje prawo do rozpoczęcia działalności przez obywatela Ukrainy, jest zalegalizowany pobyt w Polsce. Pozostałe kwestie formalne związane z rejestracją działalności gospodarczej nie różnią się od tych, które muszą spełnić obywatele Polski.

Niemniej jednak, aby zapewnić bezpieczeństwo obrotu gospodarczego, obywatel Ukrainy będzie zobowiązany do posiadania numeru PESEL. Można o niego wnioskować, składając wniosek w dowolnym urzędzie miasta lub gminy.

W celu rozpoczęcia działalności obywatel Ukrainy zobowiązany jest dokonać jej rejestracji, składając w tym celu wniosek CEIDG-1 online za pośrednictwem rządowej strony www.biznes.gov.pl lub bezpośrednio w dowolnym urzędzie miasta bądź gminy.

Instrukcję wypełnienia wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców omawia artykuł: Wszystko o CEIDG – ewidencji działalności gospodarczej.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów