0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Rozwiązanie umowy zlecenia - możliwe formy wypowiedzenia

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Umowa zlecenie jako jedna z umów cywilnoprawnych jest elastyczniejsza niż standardowa umowa o pracę, co sprawia, że z punktu widzenia pracodawców jest o wiele bardziej atrakcyjną (bo korzystną) formą zatrudnienia. Największą popularnością cieszy się wśród studentów, bowiem jak wiadomo nie wiąże się wówczas z opłacaniem składek ZUS. Jak wygląda rozwiązanie umowy zlecenia?

Wypowiedzenie umowy zlecenia a ogólna charakterystyka

Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, wypowiedzenie umowy zlecenia może złożyć każda ze stron, niezależnie od okresu na jaki została zawarta. Po złożeniu wypowiedzenia następuje natychmiastowe rozwiązanie umowy zlecenia. Umowa zlecenie opiera się na zasadzie wzajemnego zaufania, m.in. z tego powodu dopuszczalne jest natychmiastowe jej wypowiedzenie.

Wypowiedzenie umowy zlecenia a odpowiedzialność odszkodowawcza

Możliwość wypowiedzenia umowy zlecenia ze skutkiem natychmiastowym skutkuje tym, że w określonych okolicznościach stronom może przysługiwać odszkodowanie (np. gdy w umowie zastrzeżono kary umowne). Mianowicie zleceniodawca, który wypowiedział umowę z ważnego powodu, jest zobowiązany do zwrotu wydatków, jakie poniósł zleceniobiorca z tytułu wykonania umowy. Dodatkowo, jeżeli któraś ze stron wypowiedziała umowę zlecenie bez ważnej przyczyny, może to wywołać odpowiedzialność odszkodowawczą strony wypowiadającej umowę, pod warunkiem, że zaistniała szkoda.

Rozwiązanie umowy zlecenia - formy wypowiedzenia 

Wypowiedzenie umowy zlecenia powinno nastąpić w formie, w której została zawarta umowa - jeśli więc strony podpisały umowę pisemnie, wypowiedzenie również powinno przybrać taką formę. Warunkiem wypowiedzenia umowy jest również to, by zostało złożone w takiej formie, aby druga strona mogła z łatwością zapoznać się z jego treścią.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów