0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Ustalenie wartości początkowej firmowego samochodu osobowego

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W większości firm czy przedsiębiorstw samochody osobowe to podstawa do sprawnego działania i rozwoju. Dlatego też niektóre firmy decydują się na zakup takich aut. Niezależnie od tego, czy samochód osobowy jest używany, czy nie – co do zasady zalicza się go do środków trwałych przedsiębiorstwa. Jednak tutaj najczęściej rodzi się sporo pytań. Dużym problemem dla przedsiębiorców jest ustalenie wartości początkowej. Co dokładnie jest wartością początkową pojazdu? Czy zakup OC albo koszty przerejestrowania samochodu można do niej zaliczyć? W artykule przedstawiamy najważniejsze aspekty.

Wartość początkowa samochodu osobowego

Na początku najlepiej jest wyjaśnić, jak wartość początkowa jest określana i co się w niej znajduje. Reguluje to ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wartość początkowąśrodka trwałego w przypadku nabycia stanowi: cena należna zbywcy, powiększona o ewentualne koszty zakupu jak np. transport, montaż czy ubezpieczenie w drodze. Ustawodawca cenę nabycia rozumie więc jako wartość początkową.

Art. 22g ust. 3 UPDOF oraz art. 16g ust. 3 UPDOP

Za cenę nabycia uważa się kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania, a w szczególności o koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych, opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji, oraz pomniejszoną o podatek od towarów i usług, z wyjątkiem przypadków, gdy zgodnie z odrębnymi przepisami podatek od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego albo podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. W przypadku importu cena nabycia obejmuje cło i podatek akcyzowy od importu składników majątku.

Dlatego, jeśli przedsiębiorca np. dokupił do samochodu ubezpieczenie OC, wartość początkowa auta nie wzrośnie. A to dlatego, że OC nie ma wpływu na kompletność pojazdu, jego zdatność do użytku itd. Mimo wszystko, taki wydatek z powodzeniem można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, umieszczając go bezpośrednio w 13 kolumnie (pozostałe wydatki) KPiR.

Ustalenie wartości początkowej a opłata rejestracyjna 

Zakupienie samochodu przez podatnika wiąże się także z uiszczeniem opłaty rejestracyjnej. W opłacie rejestracyjnej zawierają się między innymi opłaty za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego, opłaty ewidencyjne, nalepka kontrolna, znaki legalizacyjne i koszt zakupu nowych tablic rejestracyjnych.

Jeżeli podatnik postanowi wprowadzić samochód do środków trwałych, zanim go zarejestruje na siebie, opłaty rejestracyjne nie będą mogły zostać wliczone do wartości początkowej auta. Oczywiście może te opłaty ująć bezpośrednio w 13 kolumnie KPiR, jako koszty uzyskania przychodów. Z drugiej jednak strony, jeżeli podatnik zaczeka na wprowadzenie samochodu do środków trwałych i najpierw dokona wszystkich opłat rejestracyjnych wtedy zaliczą się one do wartości początkowej auta. A co za tym idzie, będą także ujęte w odpisach amortyzacyjnych pojazdu.

Nieodliczony podatek VAT a wartość początkowa samochodu osobowego

Przy okazji obliczania wartości początkowej dochodzi kolejna kwestia. Co zrobić w przypadku, kiedy przedsiębiorca będzie wykorzystywać auto do celów mieszanych i co za tym idzie – nie będzie mógł w całości odliczyć VAT od zakupu a jedynie 50%?

W tym wypadku odpowiedź można znaleźć w przytoczonej wyżej ustawie. Okazuje się bowiem, że podatek VAT, który nie podlega odliczeniu podnosi wartość początkową środka trwałego, w tym wypadku samochodu. Jest to także równoznaczne z wyższymi odpisami amortyzacyjnymi.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów