0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Składka na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne - 2021

Wielkość tekstu:

Podstawę wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne stanowi kwota deklarowanego dochodu, jednak nie niższa niż kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw liczona z wpłatami z zysku.

Składka na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w 2021 roku

Wysokość składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne zmienia się co kwartał, w 2021 roku kształtuje się następująco:

Okres 2021 r.

I kwartał

II kwartał

III kwartał

IV kwartał

Kwota przeciętnego wynagrodzenia, włącznie z wypłatami z zysku z poprzedniego kwartału

5.656,51 zł

5.675,54 zł

5.775,25 zł

5.885,75

Stawka

9%

Kwota

509,09 zł

510,80 zł

519,77 zł

529,72

Aby zgłosić się do ubezpieczenia zdrowotnego konieczne jest skontaktowanie się z oddziałem NFZ właściwym ze względu na miejsce zamieszkania danej osoby.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów