0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Składka na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne - 2022

Wielkość tekstu:

Podstawę wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne stanowi kwota deklarowanego dochodu, jednak nie niższa niż kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw liczona z wpłatami z zysku.

Składka na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w 2022 roku

Wysokość składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne zmienia się co kwartał, w 2022 roku kształtuje się następująco:

Okres 2022 r.

I kwartał

II kwartał

III kwartał

IV kwartał

Kwota przeciętnego wynagrodzenia, włącznie z wypłatami z zysku z poprzedniego kwartału

6.221,04 zł

6.338,46 zł

6.566,15 zł

6.739,42 zł

Stawka

9%

Kwota

559,89 zł

570,46 zł

590,95 zł

606,55 zł

Aby zgłosić się do ubezpieczenia zdrowotnego konieczne jest skontaktowanie się z oddziałem NFZ właściwym ze względu na miejsce zamieszkania danej osoby.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów