0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Składka na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne - 2023

Wielkość tekstu:

 


Podstawę wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne stanowi kwota deklarowanego dochodu, jednak nie niższa niż kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw liczona z wpłatami z zysku.

Składka na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w 2023 roku

Wysokość składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne zmienia się co kwartał, w 2023 roku kształtuje się następująco:

Okres 2023 r.

I kwartał

II kwartał

III kwartał

IV kwartał

Kwota przeciętnego wynagrodzenia, włącznie z wypłatami z zysku z poprzedniego kwartału

6965,94 zł

7178,40 zł

7365,35 zł7465,32 zł

Stawka

9%

Kwota miesięcznej składki

626,93 zł

646,06 zł

662,88 zł671,88 zł

Aby zgłosić się do ubezpieczenia zdrowotnego konieczne jest skontaktowanie się z oddziałem NFZ właściwym ze względu na miejsce zamieszkania danej osoby.

Podstawę wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne stanowi kwota deklarowanego dochodu, jednak nie niższa niż kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw liczona z wpłatami z zysku.

Składka na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w 2023 roku

Wysokość składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne zmienia się co kwartał, w 2023 roku kształtuje się następująco:

Okres 2023 r.

I kwartał

II kwartał

III kwartał

IV kwartał

Kwota przeciętnego wynagrodzenia, włącznie z wypłatami z zysku z poprzedniego kwartału

6965,94 zł

7178,40 zł

7365,35 zł7465,32 zł

Stawka

9%

Kwota miesięcznej składki

626,93 zł

646,06 zł

662,88 zł671,88 zł

Aby zgłosić się do ubezpieczenia zdrowotnego konieczne jest skontaktowanie się z oddziałem NFZ właściwym ze względu na miejsce zamieszkania danej osoby.

Podstawę wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne stanowi kwota deklarowanego dochodu, jednak nie niższa niż kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw liczona z wpłatami z zysku.

Składka na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w 2023 roku

Wysokość składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne zmienia się co kwartał, w 2023 roku kształtuje się następująco:

Okres 2023 r.

I kwartał

II kwartał

III kwartał

IV kwartał

Kwota przeciętnego wynagrodzenia, włącznie z wypłatami z zysku z poprzedniego kwartału

6965,94 zł

7178,40 zł

7365,35 zł7465,32 zł

Stawka

9%

Kwota miesięcznej składki

626,93 zł

646,06 zł

662,88 zł671,88 zł

Aby zgłosić się do ubezpieczenia zdrowotnego konieczne jest skontaktowanie się z oddziałem NFZ właściwym ze względu na miejsce zamieszkania danej osoby.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów