0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Składka na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne - 2020

Wielkość tekstu:

Podstawę wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne stanowi kwota deklarowanego dochodu, jednak nie niższa niż kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw liczona z wpłatami z zysku.

Składka na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w 2020 roku

Wysokość składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne zmienia się co kwartał, w 2020 roku kształtowała się następująco:

Okres 2020 r.

I kwartał

II kwartał

III kwartał

IV kwartał

Kwota przeciętnego wynagrodzenia, włącznie z wypłatami z zysku z poprzedniego kwartału

5.368,01 zł

5.367,68 zł

5.248,83 zł

5.371,81 zł

Stawka

9%

Kwota

483,12 zł

483,09 zł

472,39 zł

483,46 zł

Aby zgłosić się do ubezpieczenia zdrowotnego konieczne jest skontaktowanie się z oddziałem NFZ właściwym ze względu na miejsce zamieszkania danej osoby.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów