0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Składki ZUS za pracowników - stopy procentowe i źródła ich finansowania - 2012

Wielkość tekstu:

Składki ZUS za pracowników - kto je opłaca?

Każdy pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Składki potrącane są od wysokości wynagrodzenia brutto. Obecnie składki pobierane są na ubezpieczenie emerytalne, rentowe wypadkowe, chorobowe oraz zdrowotne. Wysokość stopy procentowej każdej składki jest inna. Różne są również źródła ich finansowania. Część z nich potrącana jest z wynagrodzenia pracownika, a część z nich opłaca pracodawca.

Składki ZUS za pracowników do 31.01.2012 roku

Wysokość stóp procentowych składek oraz sposób ich finansowania w trakcie roku 2012 uległy zmianie. Od 01.01.2012 do 31.01.2012 wynosiły:  

 

Rodzaj ubezpieczenia

Sposób finansowania i stopa % składki

pracodawca

pracownik

Emerytalne

9,76%

9,76%

Rentowe

4,50%

1,50%

Chorobowe

-

2,45%

Wypadkowe

X*

-

Zdrowotne

-

9 %

 

* Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe ustalana jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. (Dz. U. nr 200, poz. 1692 ze zm.). 

Składki ZUS za pracowników od 01.02.2012 roku

Natomiast od 01.02.2012 wzrosła wysokość składki na ubezpieczenie rentowe i od tego dnia składki ZUS za pracowników wynoszą:

Rodzaj ubezpieczenia

Sposób finansowania i stopa % składki

pracodawca

pracownik

Emerytalne

9,76%

9,76%

Rentowe

6,50%

1,50%

Chorobowe

-

2,45%

Wypadkowe

X*

-

Zdrowotne

-

9 %

 * Wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe zmienia się w każdym roku i ustalana jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 878).

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów