0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Całkowity koszt zatrudnienia pracownika w 2023 r.

Wielkość tekstu:

W ebooku "Całkowity koszt zatrudnienia pracownika - na 2023 rok" eksperci przeanalizowali wszystkie koszty związane z zatrudnieniem, zarówno w przypadku umów o pracę, jak i umów cywilnoprawnych.

 

Do pobrania:

Ebook: Koszt całkowity zatrudnienia pracownika - na 2023 rok.pdf

Co wyjaśniamy w ebooku "Całkowity koszt zatrudnienia pracownika - na 2023 rok"?

W ramach kompendium odpowiadamy na pytania:

 • Jaka jest wysokość dodatkowego obciążenia dla pracodawcy, związana z opłacaniem składek ZUS w odniesieniu do wynagrodzenia brutto pracownika?
 • Czy osoby zatrudnione na podstawie umów zlecenia, które otrzymują wynagrodzenie z kilku umów podpisanych z różnymi zleceniodawcami, mają zróżnicowane obowiązki dotyczące opłacania składek społecznych, w zależności od sumy wynagrodzenia z tych umów?
 • Czy w przypadku, gdy zleceniobiorca przechodzi na emeryturę lub rentę, a umowa zlecenie stanowi jego źródło ubezpieczenia, czy zleceniodawca jest zobowiązany do opłacania składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe?
 • Czy ZUS uznaje umowy zlecenia w ramach prowadzonej działalności gospodarczej jako samodzielny tytuł uprawniający do ubezpieczeń?
 • Czy osoba wykonująca umowę o dzieło, która nie jest objęta ubezpieczeniem społecznym ani zdrowotnym, jest zobowiązana do odprowadzania podatku dochodowego od otrzymanego wynagrodzenia?

Całkowity koszt zatrudnienia pracownika w 2023 roku 

Wynagrodzenie pracownika jest podstawowym elementem kosztu zatrudnienia i obejmuje kwotę, którą pracownik otrzymuje jako wynagrodzenie za swoją pracę. Wysokość wynagrodzenia może zależeć od wielu czynników, tj.: 

 • poziom umiejętności, 
 • doświadczenie zawodowe, 
 • stanowisko pracy oraz 
 • branża.

Poza podatkami i składkami na ubezpieczenia społeczne pracodawcy muszą również uwzględnić inne koszty związane z zatrudnieniem pracowników, tj.: 

 • koszt badań lekarskich,
 • płatnego urlopu wypoczynkowego.

Dlatego wyliczenie całkowitego kosztu zatrudnienia pracownika może sprawić pewne problemy.

Ebook "Całkowity koszt zatrudnienia pracownika - na 2023 rok" to kompendium wiedzy dedykowane przedsiębiorcom, księgowym i pracownikom, które zawiera najważniejsze informacje dotyczące wyliczania kosztu zatrudnienia pracownika na różnych typach umowy. Pobierz darmowy ebook i dowiedz się więcej!

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów