0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Skrócenie czasu oczekiwania dla ulgi na start!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Projekt ustawy o ograniczeniu biurokracji i barier prawnych trafił do sejmu 5 lipca 2023 roku. Zawiera on propozycję zmian dotyczącą skrócenia okresu oczekiwania, tzw. karencji na podjęcie działalności nierejestrowanej oraz na ponowne skorzystanie z ulgi na start. Czy skrócenie czasu oczekiwania będzie korzystne dla działalności zarobkowej i zachęci w ten sposób przedsiębiorców? Szczegóły poniżej. 

Aktualnie obowiązujący czas oczekiwania umożliwiający rozpoczęcie działalności zarobkowej

Obecnie możliwość przystąpienia do ulgi na start przysługuje osobom fizycznym będącym przedsiębiorcami, którzy rozpoczynają działalność gospodarczą ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy kalendarzowych, licząc od dnia ostatniego zawieszenia lub zakończenia działalności gospodarczej. Analogicznie jest z tzw. działalnością nierejestrowaną – aby podjąć działalność nieewidencjonowaną (np. drobna wytwórczość, korepetycje), musi upłynąć 60 miesięcy od zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej do podjęcia działalności nieewidencjonowanej.

Celem proponowanych zmian jest skrócenie okresu oczekiwania z 60 do 24 miesięcy.

Jakie korzyści daje skrócenie czasu oczekiwania?

Działalność nieewidencjonowana i ulga na start są bardzo dobrymi instrumentami, które zachęcają do podejmowania działalności zarobkowej. Jak można przeczytać w projekcie: 

„Konieczność zachowania wskazanych wyżej 60-miesięcznych okresów karencji jest zbyt daleko idącym ograniczeniem, które w takim wymiarze nie zabezpieczają w jakiś nadzwyczajny sposób interesów finansowych Państwa. Dlatego w pełni zasadne jest skrócenie tych okresów do 24 miesięcy”. 

Skrócenie czasu oczekiwania to z pewnością dobry sposób na zachęcanie ludzi do podjęcia działalności zarobkowej. Oznacza nie tylko korzyść dla przedsiębiorców, lecz także dla rozwoju państwa. 

Trudna sytuacja panująca w kraju zmusiła rząd do refleksji i polepszenia sytuacji polskich przedsiębiorców. Jak zakładają eksperci, przy akceptacji omawianej ustawy poprawi się sytuacja małych firm, co z kolei wpłynie na znaczny wzrost gospodarczy. 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów