0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Mały ZUS Plus zostaje wydłużony

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Mały ZUS Plus jest rozwiązaniem dla przedsiębiorców, których przychody nie przekraczają 120 tys. zł w ciągu roku. Niższe składki na ubezpieczenia społeczne można płacić maksymalnie przez 36 miesięcy. W ostatnim czasie pojawiło się kilka propozycji na zmiany w Małym ZUSie Plus. Poznaj szczegóły!

Mały ZUS Plus – co to za ulga?

Ulga Mały ZUS Plus zaczęła obowiązywać od 2019 roku włącznie. Od lutego 2020 roku podstawowym jej założeniem jest osiągnięcie przez przedsiębiorcę w poprzednim roku kalendarzowym przychodów nieprzekraczających kwoty 120 tys. zł. Ci, którzy spełnią m.in. ten warunek, w nowym roku kalendarzowym będą mieli możliwość opłacania składki od indywidualnie określonej podstawy, której bazą jest osiągnięty przez przedsiębiorcę dochód.

W myśl aktualnie obowiązujących przepisów przedsiębiorcy mają możliwość skorzystania z opisywanej ulgi przez maksymalnie 36 miesięcy (3 lata) w ciągu kolejnych 60 miesięcy (5 lat) prowadzenia działalności.

Dlaczego konieczne są zmiany w Małym ZUS PLUS? 

Już w lutym 2023 roku Rzecznik MŚP apelował do premiera w imieniu 250 tys. zagrożonych przedsiębiorców o potrzebie pilnej nowelizacji ulgi Mały ZUS Plus. Jak można przeczytać w tym komunikacie: 

„Ustawodawca zastrzegł jednocześnie, że z preferencji Mały ZUS Plus można korzystać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej. W czasie prac nad ustawą przekonywałem, że takie ograniczenie nie ma racjonalnego uzasadnienia – jeśli bowiem dla przykładu krawcowa w małej miejscowości jest w stanie płacić do ZUS-u po 330 zł, zarabiając 2 tys. miesięcznie, to przy tak niskim dochodzie nie udźwignie obciążenia rzędu 1418,48 zł, tj. stawki bez ulgi Mały ZUS Plus. I ten czarny scenariusz właśnie się spełnia – 3 lata po wprowadzeniu ww. ulgi ważą się losy tysięcy przedsiębiorców, którzy tracą do niej prawo już w lutym. Tysiące przedsiębiorców staną przed dylematem: zawiesić działalność czy przejść do gospodarczego podziemia”. 

Mały ZUS Plus wydłużony w 2023 roku

Prośby Rzecznika zostały wysłuchane i Mały ZUS Plus zostaje wydłużony o rok ale tylko w określonych przypadkach.

26 lipca 2023 r. Kancelaria Prezydenta RP, poinformowała że Andrzej Duda podpisał ustawę ws. Małego ZUS Plus.

Od 1 sierpnia 2023 r. niektóre małe firmy mogą opłacać niższe składki przez kolejny rok - poinformował Waldemar Buda, minister rozwoju i technologii.

Na czym polega zmiana?

W praktyce wygląda to tak, że wydłużenie będzie obowiązywało przedsiębiorców korzystających z Małego ZUS Plus w 2023 roku. Jeśli więc przedsiębiorca zakończył korzystanie z Małego ZUS-u Plus w 2023 roku, ponieważ minęło już 36 miesięcy, ale nadal spełnia pozostałe warunki ustawowe, to może to zgłosić się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do 31 grudnia 2023 roku.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii wskazuje następujący przykład korzyści z przedłużenia Małego ZUS Plus:

Pan Jan prowadzi zakład krawiecki. Jego roczny przychód w 2022 r. wyniósł 108 000 zł, a przeciętny miesięczny dochód 4 000 zł. W lutym 2023 r. upłynął okres 36 miesięcy, kiedy to mógł korzystać z Małego ZUS-u Plus. Obecnie opłaca pełne składki na ubezpieczenia społeczne, czyli 1316,54 zł. Po zmianie przepisów, tj. od 1 sierpnia 2023 r. będzie mógł ponownie zgłosić do ZUS chęć skorzystania z Małego ZUS-u Plus. Dzięki temu jego składka wyniesie 632,80 zł, a więc zaoszczędzi 683,74 zł miesięcznie, czyli ponad połowę.

Jeżeli przedsiębiorca zakończył korzystanie z Małego ZUS-u Plus w 2023 roku, bo minęło już 36 miesięcy, ale nadal spełnia pozostałe warunki to może zgłosić się do ZUS do 31 grudnia 2023 r. i od kolejnego miesiąca ponownie będzie mógł opłacać ponownie mniejsze składki. Zgłoszenia nie trzeba dokonywać do 31 sierpnia, można to zrobić później np. we wrześniu czy listopadzie i również przysługiwać będzie 12 dodatkowych miesięcy ulgi. Jeśli przedsiębiorca nie złoży jednak dokumentu do 31 grudnia 2023 roku utraci prawo do przedłużenia ulgi.

Wyjaśnienia ZUS - zgłoszenia

Zgodnie z wyjaśnieniami ZUS osoby, którym nie skończył Ci się okres 36 miesięcy ulgi do sierpnia 2023 r., nie muszą ponownie zgłaszać się do ubezpieczeń. Dodatkowe 12 miesięcy będzie przysługiwało automatycznie.

Przykład 1

Pani Magda do 31 lipca 2023 r. wykorzystała 25 miesięcy ulgi mały zus. Czy musi składać dodatkowe zgłoszenia?

W tym przypadku okres wydłuża się automatycznie i nie musi ona składka zgłoszeń. Do wykorzystania pozostało jej 13 miesięcy (1 miesiąc + dodatkowe 12 miesięcy). Okres ten będzie mogła wykorzystać także w 2024 r. o ile spełni pozostałe warunki.

Przykład 2

Pan Marian do 31 lipca 2023 r. wykorzystał 36 miesięcy ulgi. Czy aby korzystać z dodatkowych 12 miesięcy musi składać dodatkowe zgłodzenia?

Nie musi dokonywać dodatkowego zgłoszenia z kodem 05 90. Od 1 sierpnia 2023 r. nadal opłaca składki MDG+ na dotychczasowych zasadach.

Inaczej wygląda sytuacji u osób, których okres 36 miesięcy ulgi skończył się w pierwszej połowie 2023 r.  i obecnie zgłoszenia są do ubezpieczeń z kodem 05 10, 05 12. W ich przypadku konieczne jest ponowne zgłoszenie się z kodem 05 90 albo od 05 92:

  • wyrejestrowania z ubezpieczeń (ZUS ZWUA) z kodem tytułu ubezpieczenia zaczynającym się od 05 10, 05 12, 
  • zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych (ZUS ZUA) albo wyłącznie ubezpieczenia zdrowotnego (ZUS ZZA) z kodem tytułu ubezpieczenia 05 90 albo 05 92.

Przedłużeniem ulgi zostanie się objętym od 1 dnia następnego miesiąca od zgłoszenia. ZUS na swojej stronie opublikowała wyjaśnienia: 

Wyjaśnienia ZUS:

Ulga zacznie obowiązywać od 1 dnia następnego miesiąca. Jeśli ktoś złoży ZUS ZUA/ZUS ZZA w sierpniu 2023 roku, mały ZUS plus będzie ważny od 1 września. W takim przypadku w wyrejestrowaniu z ubezpieczeń oraz w zgłoszeniu do ubezpieczeń należy wskazać datę od 1 września 2023 r. Jednocześnie składki za sierpień 2023 r płatnik opłaca w dotychczasowej wysokości.

Przykład 3.

Pani Monika do 31 maja 2023 r. wykorzystała 36 miesięcy ulgi. Od 1 czerwca 2023 r. jest zgłoszona z kodem 05 10. W wrześniu 2023 r. złożyła zgłoszenie do ubezpieczeń z kodem 05 90.

Ma prawo do dodatkowych 12 m-cy począwszy od 1 października 2023 r.

Dokumenty zgłoszeniowe należy przekazać nie później niż w terminie do 31 grudnia 2023 r. Jeśli ich nie złoży do tej daty utraci się prawo do przedłużenia ulgi.

Co istotne w przypadku osób które zawiesiły działalności, a okres 36 miesięcy ulgi skończył się w pierwszej połowie 2023 r. oni ponownie muszą zgłosić się do ubezpieczeń społecznych lub ubezpieczenia zdrowotnego z kodem 05 90, gdy chcą korzystać z dodatkowych 12 miesięcy „małego ZUS plus”, Jednak w takiej sytuacji nie obowiązuje termin 31 grudnia 2023 r. na dokonanie tego zgłoszenia.

Wyjaśnienia ZUS - ZUS DRA cz. II; ZUS RCA cz. II.

Osoby które w  2023 r. korzystały  już z "małego ZUS plus", to w przypadku ponownego zgłoszenia do ubezpieczeń z kodem 05 90 albo 05 92 w związku z korzystaniem z dodatkowych 12 miesięcy ulgi, nie składają po raz kolejny  dokumentów ZUS DRA cz. II bądź ZUS RCA cz. II.

Całkowita likwidacja ograniczenia czasowego to nowy projekt

Natomiast projekt z dnia 5 lipca 2023 r. ustawy o ograniczeniu biurokracji i barier prawnych zakłada likwidacje ograniczenia czasowego przy małym zusu plus. Projekt proponuje się uchylenie pkt 6 z ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, czyli likwidację ograniczenia czasowego (tj. 36 miesięcy kalendarzowych w ciągu ostatnich 60 miesięcy), w którym możliwe jest korzystanie z małego ZUS-u plus.

W uzasadnienie projektu ustawy możemy przeczytać:

"(...) Obowiązująca obecnie regulacja pomija fakt, iż wiele osób podejmuje (lub chciałoby podjąć) działalność gospodarczą w stosunkowo niewielkim zakresie. Osoby takie są jednak w stanie ją prowadzić tylko w sytuacji, w której możliwe będzie opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne korzystając z regulacji dotyczących małego ZUS-u plus. Natomiast w sytuacji, w której musiałyby opłacać je na zasadach ogólnych, działalność ta będzie dla nich całkowicie nieopłacalna. W konsekwencji osoby te albo w ogóle nie podejmują działalności gospodarczej albo też po 36 miesiącach jej prowadzenia są zmuszone do jej likwidacji.

Wejście w życie proponowanej zmiany skutkować będzie podejmowaniem przez dodatkowe osoby niewielkich działalności gospodarczych i kontynuowaniem takiej działalności przez osoby, które już ją podjęły, ale nie chcą (bądź nie są w stanie) rozwinąć jej do takich rozmiarów, by uzyskiwane dochody pozwoliły na opłacanie składek ZUS na zasadach ogólnych." 

Projektowane zmiany mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

Jak widać, ustawodawca zdaje sobie sprawę, że potrzebne są zmiany w Małym ZUSie Plus. Jedna zmiana weszła w życie, zboczymy czy kolejna zostanie zaakceptowana.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów