0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Ulga na wypoczynek dla samozatrudnionych!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Konstytucja przyznaje pracownikom prawo do wypoczynku. Tymczasem w dotychczasowym stanie prawnym nie występuje regulacja dotycząca prawa do wypoczynku dla przedsiębiorców. Dlatego grupa senatorów zaproponowała, aby została wprowadzona ulga na wypoczynek dla samozatrudnionych. Na czym ma polegać?

Ulga na wypoczynek dla samozatrudnionych – założenia

Projekt noweli ustawy Prawo przedsiębiorców przewiduje przyznanie osobom prowadzącym działalność ulgi w postaci obniżenia o 50% składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne z tytułu realizacji prawa do wypoczynku w jednym wybranym miesiącu w danym roku kalendarzowym. Ma to być tzw. ulga na wypoczynek dla samozatrudnionych.

Projekt zakłada, że warunkiem skorzystania z ulgi ma być:

  • prowadzenie działalności gospodarczej w sposób ciągły przez okres przekraczający pół roku;
  • przychód z ostatnich 6 miesięcy poprzedzających miesiąc zgłoszenia do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych chęci skorzystania z ulgi nie może być wyższy niż 60 tys. zł. 

Co ważne, ulga nie będzie przysługiwała przedsiębiorcom opłacającym składki w KRUS.

Aby skorzystać z ulgi, trzeba będzie zgłosić taki zamiar do 10. dnia miesiąca poprzedzającego ten, w którym będzie realizowane prawo do wypoczynku. Ubezpieczyciel będzie mógł zweryfikować, czy ulga jest prawidłowo wykorzystywana.

W okresie ulgi składki na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne do pełnej wysokości będzie finansować budżet państwa za pośrednictwem ZUS-u. Obecnie w projekcie szacuje się, że z ulgi mogłoby skorzystać 1,2 mln samozatrudnionych, co kosztowałoby budżet państwa ok. 320 mln zł.

Za przyjęciem uchwały głosowało 52 senatorów, przeciw było 48, nikt się nie wstrzymał od głosu. Projekt zostanie teraz skierowany do sejmu. Ulga na wypoczynek dla samozatrudnionych miałyby wejść w życie po 6 miesiącach od ogłoszenia

Dlaczego ulga na wypoczynek dla samozatrudnionych jest ważna?

W uzasadnieniu projektu zaznaczono, że  konstytucja przyznaje pracownikom prawo do dni wolnych od pracy i corocznych płatnych urlopów. Natomiast nie występuje regulacja dotycząca prawa do wypoczynku dla osób samozatrudnionych, co według wnioskodawców projektów jest niesprawiedliwością.

Przedstawiciel wnioskodawców Krzysztof Kwiatkowski zwrócił uwagę, że:

 „Ustawowe gwarancje prawa do wypoczynku powinny objąć także osoby świadczące pracę na innej podstawie niż umowa o pracę, co w polskim systemie prawnym nie ma miejsca”
Szczególnie taka regulacja jest ważna w obecnym czasie, ponieważ pracownicy są zmuszani przez dotychczasowych pracodawców do przejścia na samozatrudnienie. 

Jednocześnie proponowana ulga umożliwi samozatrudnionym redukcję kosztów w czasie urlopu, dzięki czemu będą mogli wypocząć, nie posiadając żadnych zleceń.

Prawo do wypoczynku powinno obejmować, obok pracowników, również przedsiębiorców. Dlatego nowy projekt ustawy zakłada, że ulga na wypoczynek dla samozatrudnionych zlikwiduje pewną niesprawiedliwość. Co istotne, wnioskodawcy projektu zgodzili się, że potrzebna jest analogiczna ulga dla osób na umowie zlecenie i rozważenie kolejnych uprawnień. Możemy się więc spodziewać nowych projektów zmian w tym zakresie.

 

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów