0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Emerytura idzie w górę, a z nią trzynastki i świadczenia dla niepełnosprawnych!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Rząd ciągle zaskakuje – pomimo prognoz z 2020 roku, które wskazywały, że wskaźnik waloryzacji emerytur i rent  wyniesie 103,84 proc., z gwarantowaną kwotą podwyżki w wysokości 50 zł, to w 2021 roku doszło do wzrostu wskaźnika aż do poziomu 104,24 proc. Zagwarantowała to ogłoszona 25 lutego 2021 roku Ustawa z dnia 21 stycznia 2021 roku o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (poz. 353). Ile wyniesie minimalna emerytura w 2021 roku? Sprawdź!

Emerytura – waloryzacja 2021 roku 

Waloryzacja jest to sposób na podwyższanie emerytur. Odbywa się ona co roku od 1 marca i obejmuje świadczenia przyznane przez ZUS do tego dnia. 

Waloryzacja co roku jest inna, ponieważ wysokość jej wskaźnika zależy od dwóch czynników:

  • od realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym,
  • od wzrostu cen w gospodarstwach emeryckich z roku poprzedniego.

Sam proces waloryzacji emerytury polega na pomnożeniu kwoty świadczenia i podstawy jego wymiaru przez omawiany wskaźnik.

W 2021 roku od 1 marca zwaloryzowane zostaną świadczenia emerytalno-rentowe w Polsce. Wszystkie emerytury i renty zostaną podwyższone wskaźnikiem waloryzacji 104,24 proc., z gwarantowaną kwotą podwyżki 50 zł.

W związku z powyższym od 1 marca najniższe świadczenie emerytalne, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna wynosi 1250,88 zł brutto. 

Wzrost kwot innych świadczeń

Wzrostowi ulegną również kwoty następujących świadczeń i waloryzacji:

  • najniższe renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy – 937,50 zł;
  • waloryzacja renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy i renty inwalidzkiej III grupy – nie mniej niż 37,50 zł, a w przypadku osób pobierających emeryturę częściową kwota waloryzacji nie będzie mogła być niższa niż połowa kwoty waloryzacji, tj. 25 zł;
  • świadczenia przedemerytalne – podwyżka o 50 zł;
  • kwota graniczna uprawniająca do przyznania świadczenia wyrównawczego, na podstawie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych – 2450 zł;
  • miesięczny próg wysokości otrzymywanych świadczeń uprawniający do świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji – 1750 zł;
  • świadczenie przedemerytalne gwarantowane do wypłaty, w przypadku gdy osoba uprawniona osiąga przychód w wysokości skutkującej zmniejszeniem wysokości świadczenia – 630,50 zł.

Co z trzynastkami i czternastkami?

Na wiosnę planowo seniorzy otrzymają ekstra trzynastą emeryturę w wysokości najniższego świadczenia. Minimalna emerytura wzrosła od 1 marca, więc ZUS wypłaci emerytom jednorazowo na wiosnę dodatkowe ok. 1067 złotych. 

Natomiast planowo na jesień emerytom przyznana zostanie czternasta emerytura, również w wysokości minimalnego świadczenia. W przypadku tego świadczenia obowiązywał będzie próg dochodowy na poziomie 2900 złotych. 

500 plus dla niepełnosprawnych

Waloryzacja emerytur pociąga za sobą również wzrost progu dochodowego uprawniającego do skorzystania z 500 plus dla niepełnosprawnych. Od 1 marca próg ten wynosi 1772,08 złotych. 

Polscy seniorzy oraz renciści i inne grupy ubezpieczonych już od 1 marca mogą cieszyć się wzrostem kwot przysługujących im świadczeń. Z pewnością gwarantowany wzrost świadczeń dla osób uprawnionych do ich pobierania będzie dla nich znaczną pomocą finansową.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów