0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Kiedy i czy umowa musi być napisana po polsku?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Jako przedsiębiorca chciałabym zawrzeć umowę z obcokrajowcem. Czy umowa musi być napisana po polsku, czy wystarczy język ojczysty drugiej strony umowy, mając na uwadze, że go znam?

 

Dorota, Wrocław

 

Przepisy, co do zasady, nie nakazują, aby umowa była spisana w języku polskim, a więc jeśli strony się dogadają, to może zostać napisana w innym języku niż polski, czyli w języku strony zagranicznej. Dotyczy to sytuacji w obrotach między przedsiębiorcami lub z konsumentem-obcokrajowcem.

Jednak, jak to w regulacjach prawnych bywa - od tej reguły są wyjątki, czyli w pewnych sytuacjach umowa musi być napisana polsku.

Art. 7 ustawy o języku polskim mówi, że umowa musi być napisana po polsku, gdy przedsiębiorca ma do czynienia z konsumentem lub z pracownikiem - w zakresie wykonywania pracy, gdy konsument lub pracownik mieszka w Polsce w chwili zawierania umowy i umowa ma być w Polsce wykonywana.

Umowa z konsumentem czy pracownikiem może być sporządzona w dwóch językach; polskim i zagranicznym - jednak podstawą dowodową będzie umowa napisana w języku polskim, jeśli strony umowy są obywatelami RP.

Umowa, której stroną jest konsument, może być sporządzona w języku obcym na wniosek konsumenta władającego tym językiem, niebędącego obywatelem polskim - jeśli został uprzednio pouczony o prawie do sporządzenia umowy w języku polskim.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów