0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Prenumerujesz czasopisma? Sprawdź kiedy możesz odliczyć VAT!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Prenumerata czasopism - informacje podstawowe

Wraz z końcem roku rozpoczyna się okres zakupu prenumerat gazet i czasopism na rok następny. Zwykle prenumeraty wykupuje się na rok, pół roku lub kwartał. Są one zazwyczaj opłacane z góry na postawie faktury pro forma (niepodlegającej ewidencji w księgach rachunkowych). Po dokonaniu zapłaty wystawiana jest dla nabywcy faktura. Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o rachunkowości do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego należy wprowadzić wszystkie zdarzenia które miały miejsce w danym okresie sprawozdawczym. Wynika to z dwóch podstawowych zasad rachunkowości:

  • zasady memoriału

w księgach należy ująć wszystkie przychody oraz koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty

  • zasady współmierności

zaliczane tu będą koszty lub przychody dotyczące przyszłych okresów oraz przypadające na ten okres sprawozdawczy koszty, które jeszcze nie zostały poniesione.

Uwaga!

Zgodnie z art. 22 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów.

 

Poniesiony wydatek może zostać uznany za koszt uzyskania przychodu, jeżeli dotyczy prowadzonej działalności gospodarczej. Konieczne w takim przypadku jest wykazanie jego związku z osiągniętym lub spodziewanym dochodem. Wskazuje to na fakt, że nie każdy ponoszony przez podatnika wydatek jest kosztem podatkowym. W przypadku prenumerat łatwo jest udowodnić, że wiedza i informacje zawarte w prasie pomagają przedsiębiorcy w codziennym prowadzeniu firmy. Zasada ta dotyczy również prenumerat dzienników ogólnopolskich, które zawierają sekcje ekonomiczne i prawnicze.

Istotną różnicę zaobserwować można przy ewidencji faktur za czasopisma papierowe oraz czasopisma w wersji elektronicznej. Możliwość odliczenia podatku VAT za otrzymane faktury za prenumeraty czasopism rodzi wiele pytań, gdyż w innym okresie powstaje obowiązek podatkowy.

Prenumerata czasopism w wersji papierowej

W przypadku faktury obejmującej prenumeratę w wersji papierowej niezależnie od czasu kiedy ją opłacimy, podatek VAT można odliczyć w deklaracji VAT-7 nie wcześniej niż w miesiącu wystawienia bądź otrzymania faktury.

Obowiązek podatkowy powstaje w chwili otrzymania całości lub części zapłaty, jeśli nastąpiła przed dostawą lub z chwilą wystawienia faktury. Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur za nabycie czasopism powstaje zawsze w okresie rozliczeniowym otrzymania faktury.

W związku z tym  faktury za dostawę czasopism papierowych dokumentują dostawy towarów, dla których już powstał obowiązek podatkowy u sprzedawcy (w momencie ich wystawienia). A więc prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury za nabycie prenumeraty czasopism papierowych powstaje zawsze w okresie rozliczeniowym otrzymania tych faktur.

Ważne!

Faktura za dostawę czasopism w formie papierowej powinna zostać wystawiona do 60 od dostawy i nie wcześniej niż 30 dni przed dostawą.

Prenumerata czasopism w wersji elektronicznej

Jeśli jednak przedsiębiorca nabywa prenumeratę czasopisma w formie elektronicznej, wówczas możliwość odliczenia podatku VAT z faktury jest uzależniona od dokonania płatności. Jest to bowiem zakup usługi, dla której obowiązek podatkowy powstaje na zasadach ogólnych, określonych w art. 19a ust. 1 i 8 ustawy o VAT. W związku z tym:

  • wystawienie faktury przed końcem prenumeraty na 2016 r. nie spowoduje u sprzedawcy powstania obowiązku podatkowego w VAT;

  • natomiast opłacenie faktury za prenumeratę przed końcem okresu prenumeraty (czyli. przed wykonaniem usługi) skutkowałoby wówczas powstaniem obowiązku podatkowego z tytułu tej usługi u sprzedawcy, zgodnie z  art. 19a ust. 8 ustawy o VAT.

Oznacza to, że wystawienie faktury nie powoduje powstania obowiązku podatkowego. Tylko opłacenie faktury spowoduje powstanie u sprzedawcy obowiązku podatkowego. A więc odliczenia podatku VAT za prenumeratę elektroniczną czasopism można dokonać w deklaracji VAT-7 za miesiąc, w którym dokonano zapłaty.

Przykład 1.

Przedsiębiorca na początku października 2015 r. otrzymał fakturę za prenumeratę czasopisma na 2016 r. Fakturę tę opłacił na początku listopada 2015 r. W takim przypadku, jeżeli:

  • faktura dokumentuje prenumeratę czasopisma elektroniczną – podatek VAT można odliczyć z niej najwcześniej dopiero w ramach deklaracji VAT-7 za listopad 2015 r.

  • faktura dokumentuje prenumeratę czasopisma papierową – podatek VAT można odliczyć z niej już w ramach deklaracji VAT-7 za październik 2015 r.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów