0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Faktura zaliczkowa - kiedy nie musisz jej wystawiać

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Otrzymałeś zaliczkę na poczet przyszłej dostawy? Czy wiesz, że wystawienie faktury zaliczkowej nie zawsze jest obowiązkowe? Przeczytaj artykuł i dowiedz się, kiedy nie musisz jej wystawiać.

Faktura zaliczkowa - co to takiego?

Fakturę zaliczkową wystawia się, gdy sprzedawca otrzyma od swojego kontrahenta zaliczkę na poczet przyszłej dostawy towarów lub świadczenia usług. Faktura zaliczkowa powinna być wystawiona w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po otrzymania zaliczki.

Faktura zaliczkowa a konsekwencje podatkowe

Faktura zaliczkowa nie powoduje skutków podatkowych na gruncie podatku dochodowego. Rodzi jednak obowiązki na tle podatku VAT. Sprzedawca po otrzymaniu zaliczki zobowiązany jest do rozliczenia VAT należnego - powinien zatem ująć fakturę zaliczkową w rejestrze sprzedaży VAT. Nabywca natomiast ujmuje fakturę zaliczkową w rejestrze VAT zakupu, gdyż na jej podstawie przysługuje mu prawo do odliczenia VAT naliczonego.

Kiedy nie trzeba wystawiać faktury zaliczkowej?

Wystawianie faktury zaliczkowej co do zasady nie jest konieczne, gdy dostawa towarów lub świadczenie usługi zostaną dokonane w tym samym miesiącu, w którym sprzedający otrzymał zaliczkę. W tym przypadku, wystarczy wystawić jedną fakturę rozliczeniową dokumentującą dokonanie transakcji. Oczywiście jest jeden warunek - faktura rozliczeniowa musi zawierać wszystkie elementy faktury zaliczkowej.

Brak obowiązku wystawiania faktury zaliczkowej - stanowisko organów podatkowych

Nie istnieją regulacje jednoznacznie wskazujące na możliwość uniknięcia obowiązku wystawiania faktury zaliczkowej. Jednocześnie jednak żadne przepisy tego nie zabraniają.

Zgodnie z interpretacją wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 15 maja 2014 r. IPPP3/443-186/14-2/SM - nie ma obowiązku wystawiania odrębnej faktury dokumentującej zaliczkę, gdy dostawa towarów odbywa się w tym samym okresie rozliczeniowym. Przedsiębiorca może zatem wystawić jedną fakturę, w której opodatkuje całość dokonanej dostawy (łącznie z kwotą otrzymanej zaliczki). W tej samej interpretacji organ podatkowy wskazuje, iż faktura rozliczeniowa winna zawierać wszystkie niezbędne elementy wskazane w art. 106e oraz odpowiednie elementy wskazane w art. 106f ustawy VAT. Faktura rozliczeniowa powinna zatem zawierać elementy podstawowej faktury VAT oraz kwotę zapłaty, kwotę podatku, kwotę brutto zaliczki a także datę jej otrzymania.

 

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów