0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 2018

Wielkość tekstu:

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych muszą uiszczać pracodawcy zatrudniający co najmniej 25 pracowników  w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, u których wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

Kwota do przekazania na PFRON to iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale i liczby pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem, zapewniającym uzyskanie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6%, a rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych.

Okres

Kwota przeciętnego wynagrodzenia

01.01.2018 r. - 28.02.2018 r.

4.255,59 zł

01.03.2018 r. - 31.05.2018 r.

4.516,69 zł 

01.06.2018 r. - 31.08.2018 r.

4.622,84 zł 

01.09.2018 r. - 30.11.2018 r.

 4.521,08 zł

01.12.2018 r. - 31.12.2018 r.

 4.580,20 zł

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów