0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 2019

Wielkość tekstu:

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych muszą uiszczać pracodawcy zatrudniający co najmniej 25 pracowników  w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, u których wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

Kwota do przekazania na PFRON to iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale i liczby pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem, zapewniającym uzyskanie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6%, a rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych.

Okres

Kwota przeciętnego wynagrodzenia

01.01.2019 r. - 28.02.2019 r.

4.580,20 zł

01.03.2019 r. - 31.05.2019 r.

4.863,74 zł 

01.06.2019 r. - 31.08.2019 r.

4.950,94 zł 

01.09.2019 r. - 30.11.2019 r.

 4.839,24 zł

01.12.2019 r. - 31.12.2019r.

4.931,59 zł

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów