0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Obowiązek posiadania PUE ZUS!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Od 1 stycznia 2023 roku zostaje wprowadzony nowy obowiązek względem ZUS. Mianowicie chodzi o posiadania konta na PUE ZUS. Czy dotyczy to wszystkich przedsiębiorców i w jakim celu zakłada się konto na Platformie Usług Elektronicznych?

Czym jest PUE ZUS?

PUE, czyli Platforma Usług Elektronicznych udostępniana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych to strona, która pozwala na załatwienie wielu spraw w zakresie ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych czy opłacania składek. Za jej pośrednictwem możliwe jest m.in.:

  • przekazywanie dokumentów ubezpieczeniowych,
  • wgląd do danych zgromadzonych przez ZUS,
  • składanie różnego rodzaju wniosków do ZUS oraz otrzymywanie odpowiedzi na nie,
  • pobieranie potrzebnych dokumentów,
  • umawianie się na wizyty w jednostkach ZUS.

Dla kogo obowiązkowe PUE?

Ustawa z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw zobowiązuje wszystkich płatników składek do przekazywania dokumentów niezbędnych do prowadzenia kont płatników składek i kont ubezpieczonych w formie elektronicznej. 

Art. 47b. 

1. Płatnik składek jest obowiązany założyć profil informacyjny w systemie teleinformatycznym Zakładu w terminie, o którym mowa w art. 43 ust. 1.

2. W przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 1, profil informacyjny zakłada płatnikowi składek Zakład.

3. Płatnik składek jest obowiązany do utrzymania aktywnego profilu informacyjnego w systemie teleinformatycznym Zakładu w czasie prowadzenia z Zakładem rozliczeń z tytułu składek.

4. Płatnik składek, o którym mowa w ust. 2, jest obowiązany przekazać do Zakładu adres elektroniczny.

Omawiany przepis ma obowiązywać od 1 stycznia 2023 roku.

Wszyscy przedsiębiorcy będą zobowiązani do 1 stycznia 2023 do posiadania PUE ZUS.

Za płatników składek, którzy nie założą konta na PUE ZUS do 30 grudnia 2022 r., Zakład Ubezpieczeń Społecznych utworzy automatycznie profil informacyjny w terminie do 31 stycznia 2023 roku.

Informatyzacja w ZUS wymusi na przedsiębiorcach posiadania kont na PUE. Jednak dopiero okaże się czy będą oni z nich korzystać.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów