0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wyższa kwota wolna od potrąceń w czasie koronawirusa

Wielkość tekstu:

Wsparcie z Tarczy Antykryzysowej skierowane jest głównie do grona przedsiębiorców dotkniętych skutkami pandemii, podczas gdy pomoc dla pracowników jest znikoma. Kolejna nowelizacja przepisów przewiduje również ratowanie gospodarstw domowych, które w czasie koronawirusa utraciły źródło utrzymania. Czy wyższa kwota wolna od potrąceń cokolwiek zmieni?

Wyższa kwota wolna od potrąceń – dla kogo?

Kwota wolna od potrąceń ustalana jest na podstawie najniższego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku kalendarzowym. Zgodnie z założeniami Tarczy 3.0 w sytuacji, gdy w związku z działaniami podjętymi w celu zapobiegania zarażeniu koronawirusem:

  • pracownikowi zostało obniżone wynagrodzenie,
  • członek rodziny pracownika utracił źródło dochodu, 

kwota wolna od potrąceń może zostać zwiększona o 25% na każdego członka rodziny, który nie osiąga dochodu i znajduje się na utrzymaniu pracownika. W ustawie zdefiniowano, że za członka rodziny uznaje się: 

  • małżonka albo rodzica wspólnego dziecka,
  • dziecko w wieku do ukończenia 25. roku życia,
  • dziecko, które ukończyło 25. rok życia legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna.

Wyższa kwota wolna od potrąceń odnosi się jedynie do zajęć niealimentacyjnych.

Wyższa kwota wolna od potrąceń na podstawie oświadczenia pracownika

Aby zastosowana została wyższa kwota wolna od potrąceń, co zasady pracownik powinien poinformować pracodawcę o liczbie osób znajdujących się na jego utrzymaniu oraz o ewentualnej utracie dochodów przez członka rodziny. Zatrudniony może tego dokonać poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia.

Wyższa kwota wolna od potrąceń ma stanowić ukłon w stronę pracowników będących dłużnikami. Może jednak powodować bezskuteczność wielu egzekucji, na czym ucierpią głównie wierzyciele. Problemy z rozliczaniem potrąceń w tej sytuacji będą mieli pracodawcy oraz pracownicy działów płac, którzy będą musieli dostosować się do nowych przepisów już przy kolejnym naliczaniu wynagrodzeń.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów