Podwyżka kilometrówki już w 2022 roku

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Rząd rozpoczął prace nad nowelizacją ustawy o transporcie drogowym, która umożliwi zmianę rozporządzenia dotyczącego zwrotu kosztów używania do celów służbowych prywatnych samochodów osobowych. Oznacza to, że po latach obowiązywania starej stawki zwrotu za jazdy lokalne prywatnym autem w podróże służbowe nastąpi podwyżka kilometrówki.

Obowiązujące stawki

Obecnie koszty używania pojazdów do celów służbowych do jazd lokalnych pokrywa pracodawca według stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, które nie mogą być wyższe niż:

  1. dla samochodu osobowego:
    1. o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 – 0,5214 zł,
    2. o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 – 0,8358 zł;
  2. dla motocykla – 0,2302 zł;
  3. dla motoroweru – 0,1382 zł.

Podwyżka kilometrówki w 2022 roku

W wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów pojawił się projekt nowelizacji ustawy o transporcie drogowym. Jak zapowiedziano, prace planuje się zakończyć do końca III kw. 2022 roku. Nowelizacja ustawy o transporcie drogowym przewiduje zmianę brzmienia art. 34a ust. 2 Ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym. Ma zostać wprowadzona możliwość zwrotu pracownikom kosztów używania do celów służbowych samochodów prywatnych z napędem elektrycznym lub hybrydowym, ale także napędzanych wodorem bądź zasilanych innymi alternatywnymi źródłami energii.

Zwrot także dla aut z napędem elektrycznym lub hybrydowym.

Dopiero wprowadzenie zmian w ustawie o transporcie drogowym pozwoli na modyfikację rozporządzenia określającego konkretne stawki za 1 km jazdy służbowej. Obecnie nie wiemy jednak, jak duża będzie podwyżka kilometrówki i czy będzie aktualna wobec rosnących cen paliwa.

Aby nastąpiła podwyżka kilometrówki, należy zmienić ustawę o transporcie drogowym i dodać odpowiednie zapisy dotyczące pojazdów hybrydowych i elektrycznych. Dopiero w kolejnym kroku będzie możliwa zmiana rozporządzenia w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy. Dlatego czekamy z niecierpliwością na zakończenie prac legislacyjnych.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów