0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wydłużony do połowy czerwca!

Wielkość tekstu:

W związku z łagodzeniem obostrzeń już od 6 maja dopuszczona jest możliwość otwarcia żłobków i przedszkoli. Jednak jest to możliwe wyłącznie pod warunkiem spełnienia przeciwepidemicznych wytycznych. Te są z kolei bardzo rygorystyczne, co rezultuje tym, że mniej dzieci będzie mogło zostać przyjętych do tych placówek. Rząd uznał, że w tej sytuacji dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługiwać będzie również w przypadku niemożności zapewnienia opieki przez żłobek, klub dziecięcy, przedszkole oraz inną placówkę lub podmiot zatrudniający dziennych opiekunów. Na jakich zasadach można skorzystać z dodatkowego zasiłku?

Dla kogo dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Z dodatkowego zasiłku opiekuńczego może skorzystać matka lub ojciec dziecka w wieku do lat 8, którzy są objęci ubezpieczeniem chorobowym. Pieniądze wypłacane są temu z rodziców, który wystąpi o jego wypłatę, czyli złoży odpowiednie oświadczenia. Rodzice mogą też, w ramach limitu zasiłku, podzielić się opieką nad dzieckiem. Samo świadczenie przysługuje za każdy dzień sprawowania opieki.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy  zasady przedłużenia

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 określa, że z dodatkowego zasiłku można korzystać do 14 czerwca 2020 r.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przedłużony do 14 czerwca 2020 r.

Nowa regulacja przewiduje że dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje:

  1. w okresie zamknięcia żłobków, klubów dziecięcych, przedszkoli, szkół oraz innych placówek,
  2. w związku z niemożnością sprawowania opieki przez nianie lub opiekunów dziennych z powodu COVID-19;
  3. w przypadku niemożności zapewnienia opieki przez żłobek, klub dziecięcy, przedszkole oraz inną placówkę lub podmiot zatrudniający dziennych opiekunów z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania tych placówek w związku z COVID-19.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla rolników 

Nie zapomniano o rolnikach i w ich przypadku również przedłużono zasiłek opiekuńczy do 14 czerwca 2020 r. Przysługuje on na takich samych zasadach jak wskazane powyżej. Ponadto z dodatkowego zasiłku opiekuńczego może skorzystać osoba, o której mowa w art. 7 ust. 1 i 2 oraz art. 16 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, jeśli podejmie decyzję o osobistym sprawowaniu opieki.

Wydłużenie dodatkowego zasiłku opiekuńczego z pewnością uspokoi część rodziców i pozwoli im zaplanować najbliższy czas. Jednak wszyscy czekamy na decyzje dotyczące całkowitego zdjęcia obostrzeń i powrotu do normalności.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów