0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Badania lekarskie pracowników - nowy projekt Ministra Zdrowia

Wielkość tekstu:

Kolejne zmiany szykują się w obszarze medycyny pracy. Tym razem propozycja zmian nie została ujęta w kolejnej aktualizacji Tarczy Antykryzysowej, tylko w projekcie rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającym rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy. Projekt rozporządzenia został złożony 19 maja 2020 roku i zakłada, że badania lekarskie pracowników nie będą obejmowały już obligatoryjnych badań specjalistycznych.

Badania specjalistyczne

Badania specjalistyczne zaliczane są do badań dodatkowych wykonywanych na zlecenie lekarza przeprowadzającego badania profilaktyczne. Badania te są związane z potencjalnymi zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy. Do badań specjalistycznych zaliczamy np. badania.:

  • neurologiczne, 
  • okulistyczne, 
  • laryngologiczne,
  • stomatologiczne,
  • dermatologiczne,
  • alergologiczne,
  • psychologiczne itd.

Badania lekarskie pracowników - propozycja zmian

Nowy projekt rozporządzenia przygotowany przez Ministra Zdrowia zakłada, że na badania specjalistyczne będzie miał prawo skierować lekarz medycyny pracy. W ten oto sposób, jeśli rozporządzenie wejdzie w życie, rezygnuje się z obligatoryjnych konsultacji specjalistycznych dla pracowników.

Podstawą do skierowania na specjalistyczne badania konsultacyjne będą odpowiednie ku temu wskazania.

Co istotne, jak wskazują zapisy rozporządzenia: “Badania profilaktyczne oraz postępowania w sprawie wydania orzeczenia lekarskiego wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia przeprowadza się z uwzględnieniem nowych przepisów.” 

Natomiast proponowany termin wejścia w życie tych przepisów to 14 dni od momentu uchwalenia rozporządzenia.

Skutki wprowadzenia proponowanych zmian

Brak obligatoryjnych konsultacji specjalistycznych to przede wszystkim oszczędności.  Zmniejszenie kosztów zakładu pracy, którzy przepisami prawa zobligowani są do pokrywania wydatków związanych z badaniami lekarskimi ich pracowników może ucieszyć niejednego pracodawcę.

Te zmiany pozwolą też pracownikom zaoszczędzić czas. Dostęp do specjalistów z zakresu medycyny niestety z czasem wcale nie rośnie – wręcz przeciwnie, kolejki do specjalisty tylko się wydłużają, przez co czas realizacji badań lekarskich potrafi czasem zabrać nie tylko kilka godzin, ale nawet kilka dni, jeżeli zsumujemy czas związany z oczekiwaniem na dostępność lekarza.

Wydaje się, że proponowana zmiana niesie ze sobą wiele pozytywów. Czy jednak zniesienie obligatoryjności badań specjalistycznych nie narazi pracowników na potencjalnie większe ryzyko zawodowe? Ocenić to będziemy w stanie dopiero po dłuższym okresie od momentu, gdy badania lekarskie pracowników nie będą wymagały realizacji tych konkretnych badań.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów