0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Nowa renta wdowia – nowe wysokie świadczenie z ZUS

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu wprowadzającego rentę wdowią. Renta wdowia to świadczenie mające na celu wsparcie finansowe osób, które straciły współmałżonka. W Polsce obecnie funkcjonuje renta rodzinna przyznawana wdowie lub wdowcowi, którzy spełniają określone warunki. W ostatnich latach pojawiły się propozycje wprowadzenia renty wdowiej jako specjalnego świadczenia emerytalnego. Czym jest renta wdowia i ile będzie wynosić? Wyjaśniamy!

Renta wdowia – cel 

Po śmierci współmałżonka wdowa lub wdowiec traci nie tylko bliską osobę, lecz także znaczną część dochodów. Prowadzenie jednoosobowego gospodarstwa domowego jest droższe niż wspólne, ponieważ wiele wydatków rodzinnych było wcześniej podzielonych na dwa dochody. Kryzys gospodarczy, inflacja i gwałtowny wzrost kosztów utrzymania jeszcze bardziej pogłębiły problemy materialne wdów i wdowców. Dlatego pojawił się projekt obywatelski ustawy o wdowiej rencie. Wprowadzenie renty wdowiej jest oczekiwane przez wiele środowisk. Związek Emerytów i Rencistów Rzeczypospolitej Polskiej podkreśla, że jest to „bardzo potrzebne i oczekiwane przez wdowy i wdowców świadczenie”. Z kolei Krajowa Rada Seniorów wskazuje, że renta wdowia „będzie stanowiła realne wsparcie finansowe dla osób, które straciły współmałżonka”.

Ile będzie wynosić świadczenie?

Zasada jest prosta: wdowa lub wdowiec otrzyma nowe świadczenie, które będzie składać się z dwóch części:

  • 100 proc. świadczenia, które otrzymywał(a) przed śmiercią współmałżonek(-nka);
  • 50 proc. świadczenia, które otrzymywał(a) współmałżonek(-nka).

Wysokość nowego świadczenia będzie jednak ograniczona do 3-krotności przeciętnej emerytury. Aktualnie przeciętna emerytura wynosi 2 545 złotych, co oznacza, że obecnie maksymalne nowe świadczenie dla wdowy lub wdowca wyniosłoby 7 635 złotych.

Po waloryzacji emerytur, która nastąpi od 1 marca 2024 roku, z pewnością przeciętna emerytura wzrośnie. Tym samym maksymalna wysokość emerytury wdowy i wdowca również wzrośnie. Według aktualnych prognoz może zbliżyć się do granic 8,3–8,5 tys. zł. Zgodnie z projektem ustawy o wprowadzeniu renty wdowiej świadczenie to będzie przysługiwać wszystkim osobom uprawnionym do świadczeń, bez względu na ich wiek, stan zdrowia.

7 lutego 2024 r., w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw w celu wprowadzenia renty wdowiej/ W trakcie debaty zwracano uwagę na sytuację osób żyjących w związkach partnerskich oraz osób samotnych, które nie były w związku małżeńskim, postulując rozwiązanie także ich sytuacji w przyszłości. 
Sejm skierował projekt do dalszych prac w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

Podsumowanie 

Projekt ustawy o wprowadzeniu renty wdowiej jest już procedowany w Sejmie. Przewiduje się, że świadczenie to zostanie wprowadzone nie później niż w pierwszym kwartale 2024 roku. Wprowadzenie renty wdowiej będzie miało pozytywny wpływ na sytuację materialną wielu osób, które straciły współmałżonka. Świadczenie to pozwoli im na poprawę sytuacji finansowej i zapewnienie godnego życia.

Jeśli projekt ustawy zostanie przyjęty, to do renty wdowiej uprawnionych będzie nawet 1,5 miliona osób.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów