Poradnik Przedsiębiorcy

Zawieszenie amortyzacji środka trwałego używanego sezonowo

Firmowe środki trwałe nie zawsze wykorzystywane są w firmie przez cały rok. Maszyny dostarczające ogrzewania w miesiącach zimowych albo sprzęt wykorzystywany do zbiorów owoców czy warzyw w okresie letnim to środki trwałe wykorzystywane sezonowo. Dlaczego istotne jest, aby zdawać sobie z tego sprawę? Dlatego, że sezonowe środki trwałe są także “sezonowo” amortyzowane.

Konieczność zawieszania amortyzacji na czas, kiedy środek trwały nie jest w firmie wykorzystywany, wynika z art. 22h ust. 1 pkt. 3 ustawy o PIT - zgodnie z nim, odpisów amortyzacyjnych od używanych sezonowo środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się w okresie ich wykorzystywania.

Ten sam przepis reguluje także, w jaki sposób należy ustalić wysokość miesięcznego odpisu. Konieczne jest w takim przypadku podzielenie rocznej kwoty odpisów amortyzacyjnych przez liczbę miesięcy w sezonie albo przez 12 miesięcy w roku. W praktyce najczęściej wykorzystywanym sposobem jest pierwszy, wykorzystujący liczbę miesięcy w sezonie - w tym także dlatego, że jest on korzystniejszy dla podatnika.

Przykład

Przedsiębiorstwo posiada w firmie maszynę o wartości początkowej 10 000 zł, stawka amortyzacji wynosi tu 30%, co oznacza, że w ciągu roku należałoby zamortyzować 3 000 zł. Sprzęt jest wykorzystywany wyłącznie w sezonie letnim - od czerwca do sierpnia, czyli przez trzy miesiące w roku. Dzieląc zatem roczną kwotę amortyzacji na liczbę miesięcy wykorzystywania środka trwałego:

3000 zł : 3 miesiące = 1000 zł/miesiąc

Oznacza to, że w czerwcu, lipcu i sierpniu do kosztów uzyskania przychodu będzie można zaliczyć po 1000 zł odpisu amortyzacyjnego.

Natomiast wybierając drugą metodę ustalenia odpisów - dzielenie przez liczbę miesięcy w roku:

3000 zł : 12 miesięcy = 250 zł/miesiąc

Oznacza to, że w w każdym z tych trzech miesięcy kosztem będzie tylko 250 zł.

Jak więc widać, koszty uzyskania przychodu przy obliczeniu kwoty amortyzacji metodą drugą są mniejsze, ponadto czas amortyzowania środka trwałego zostanie znacząco wydłużony. Mimo to, w praktyce nic nie stoi na przeszkodzie, aby podatnik dowolnie wybrał spomiędzy dwóch przedstawionych metod.