Poradnik Przedsiębiorcy

Zawieszenie działalności gospodarczej a amortyzacja

Zawieszenie działalności gospodarczej wiąże się ze znaczącymi skutkami związanymi z prawem podatkowym, w szczególności z podatkiem dochodowym od osób prawnych, a co za tym idzie- z możliwością naliczania amortyzacji za środki trwałe używane w firmie. Obecnie skutki zawieszenia działalności gospodarczej- uwzględniając amortyzację- zrównano ze skutkami wynikającymi z całkowitego zaprzestania działalności.

Amortyzacji można dokonać od wartości środków trwałych przekraczającej 3500zł- stanowi ona koszt w miesiącu jej naliczenia. Od dnia 20 września 2008 obowiązuje zasada, zgodnie z którą nałożono na podatników zakaz amortyzacji tych składników majątku, które nie są używane w związku z zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej. Składniki te nie będą podlegać amortyzacji od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawieszono działalność gospodarczą.

Wątpliwości pojawiają się w przypadku środków trwałych, które są niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródeł przychodu (nawet w okresie przerwania prowadzenia działalności). Jak dotąd nie ma jednoznacznego postanowienia mówiącego o tym, czy takie środki podlegają amortyzacji czy też nie.