0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zwolnienie lekarskie na umowie zlecenie

Wielkość tekstu:

Pełne ozusowanie tzw. śmieciówek to temat, który powraca jak bumerang – kończy się na szumnych zapowiedziach. Nic dziwnego, że zwolnienie lekarskie na umowie zlecenie budzi tyle wątpliwości. Poznaj odpowiedzi na najważniejsze pytania!

Umowa zlecenie ma charakter cywilnoprawny. Przy tej formie nie obowiązują zapisy kodeksu pracy. Zleceniodawca i zleceniobiorca odprowadzają po połowie składek na ubezpieczenie zdrowotne, emerytalne i rentowe – do momentu, w którym podstawa wymiaru osiąga poziom dla minimalnego wynagrodzenia. Zwolnienie lekarskie na umowie-zleceniu zależy od tego, jaką decyzję podejmie pracownik. Dla pracodawcy nie ma ona finansowego znaczenia. Wszystkie świadczenia chorobowe wypłaca ZUS – inaczej niż w przypadku umowy o pracę i wynagrodzenia za pierwsze 14–33 dni niedyspozycji. Jest tylko zasiłek, ale nie od razu.

Płatne L4 przysługuje zleceniobiorcom, którzy dobrowolnie płacą składki na ubezpieczenie chorobowe

Zwolnienie lekarskie pozwala chorym pracownikom spokojnie odpoczywać i wracać do zdrowia bez obaw, że zostanie się całkowicie bez środków do życia. Wysokość, czas wypłacania świadczeń zależą od przyczyny niedyspozycji i innych czynników. Po więcej szczegółów w tym zakresie odsyłamy na stronę e-lekarz24h.pl i zamieszczone tam informacje. Jeśli zleceniobiorca chce być objęty ubezpieczeniem chorobowym, musi złożyć u zleceniodawcy odpowiednią deklarację – przedsiębiorca ma obowiązek zarejestrować ją w ZUS-ie.

Nie każda osoba może dobrowolnie przystąpić do ubezpieczenia chorobowego. „Przywilej” wyboru i pobierania zasiłku podczas zwolnienia lekarskiego na umowie zlecenie mają ci pracownicy, którzy obligatoryjnie opłacają jeszcze ubezpieczenia społeczne. Możliwości dobrowolnego opłacania składek chorobowych nie mają zleceniobiorcy ubezpieczeni z innego tytułu – np. studenci do 26. r.ż. objęci ubezpieczeniem z tytułu nauki – oraz opłacający składki emerytalne i rentowe dobrowolnie. Ważne ubezpieczenie chorobowe na „śmieciówce” daje prawo do:

 • zasiłku chorobowego;
 • zasiłku macierzyńskiego;
 • zasiłku opiekuńczego;
 • świadczeń rehabilitacyjnych.

Prawo do świadczeń chorobowych pracownik zyskuje po 90 dniach okresu wyczekiwania 

Zasiłki macierzyńskie i opiekuńcze przysługują już od pierwszego dnia obowiązywania ubezpieczenia chorobowego. Jeżeli zleceniobiorca pójdzie na zwolnienie lekarskie przed upływem 90 dni obowiązywania ubezpieczenia, nie otrzyma świadczenia – chyba że zostaną spełnione odpowiednie warunki. Okres wyczekiwania zostanie skrócony o poprzednie okresy ubezpieczenia, jeśli przerwy pomiędzy nimi wynosiły maksymalnie 30 dni lub były spowodowane konkretnymi czynnikami. Na liście dopuszczalnych powodów są:

 • czynna służba wojskowa żołnierza niezawodowego;
 • urlop wychowawczy;
 • urlop bezpłatny.

Niektórym zleceniobiorcom przysługuje zasiłek chorobowy na L4 już od pierwszego dnia obowiązywania ubezpieczenia. W tej grupie znajdują się następujące osoby:

 • absolwenci, którzy zostali zgłoszeni, objęci lub sami przystępują do ubezpieczenia chorobowego do 90 dni od ukończenia szkoły;
 • pracownicy, którzy idą na zwolnienie lekarskie w związku z wypadkiem w pracy, w drodze do i z miejsca pracy;
 • zleceniobiorcy, którzy mają minimum 10-letni okres obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego (np. odpowiedni staż na umowie o pracę);
 • posłowie i senatorowie, którzy zaczynają opłacać dobrowolne składki na umowie zlecenie do 90 dni od końca swojej kadencji.

Zwolnienie lekarskie zleceniobiorcy

Zleceniobiorca powinien zdawać sobie sprawę z tego, że przez składki na chorobowe jego pensja netto się zmniejszy. Wysokość dobrowolnych składek na ubezpieczenie chorobowe to 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, tzn. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia – zleceniobiorca finansuje ją w całości, ale to zleceniodawca odpowiada za przekazanie jej do ZUS-u. Czyli dochodzi do „potrącenia” z wynagrodzenia przewidzianego w umowie.

Każda osoba świadcząca pracę musi samodzielnie zdecydować, co jest dla niej ważniejsze – wyższe przychody za realizowanie obowiązków czy zabezpieczenie na wypadek problemów zdrowotnych. Podczas zwolnienia lekarskiego nie można świadczyć innej pracy zarobkowej i wykorzystywać L4 niezgodnie z przeznaczeniem. Używanie zwolnienia jako urlopu wypoczynkowego czy wykonywanie innych zleceń w czasie zgłoszonej niedyspozycji wiąże się z istotnymi konsekwencjami.

Artykuł sponsorowany

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów