0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zwrot i ponowna dostawa w VAT – jakie konsekwencje?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Może zdarzyć się sytuacja, kiedy nabywca odstąpi od umowy kupna i sprzedaży z powodu otrzymania wadliwego towaru lub z jeszcze innych przyczyn. Z artykułu dowiesz się, jakie konsekwencje ma zwrot i ponowna dostawa w VAT u sprzedawcy i nabywcy!

Zwrot i ponowna dostawa w VAT – jakie warunki?

W przypadku reklamacji złożonej ze strony nabywcy sprzedawca jest zobowiązany do:

 • wymiany towaru na nowy towar;
 • zmiany ceny towaru;
 • naprawienia uszkodzonego towaru;
 • umożliwienia odstąpienia od umowy (jeśli wada towaru ma charakter istotny).

Nabywca powinien jako pierwszy mieć możliwość wyboru rodzaju reklamacji, ale sprzedawca może jej nie przyjąć ze względu na takie zagadnienia, jak:

 • towar był już wcześniej reklamowany;
 • czy wada towaru jest istotna;
 • łatwość wymiany lub naprawy towaru;
 • reklamowany towar nie jest już produkowany.

Należy także pamiętać, że aby sprzedawca uznał reklamację, oprócz spełnionych powyższych warunków nabywca musi również posiadać dowód zakupu, np. w formie paragonu. Jeśli paragon zostanie zgubiony, nabywca ma możliwość dokonania reklamacji na podstawie wyciągu bankowego, w przypadku gdy towar został zakupiony za pomocą karty płatniczej.

Przykład 1.

Biuro rachunkowe posiadające 20 komputerów od tego samego producenta po paru latach od kupienia zgłosiło reklamację jednego z nich, z powodu jego awarii. Ze względu na szybki postęp technologiczny dany komputer nie jest już sprzedawany na rynku, więc kupujący zażądał od sprzedawcy zwrotu gotówki. Zgodnie z art. 560 § 4 Kodeksu cywilnego sprzedawca może zaproponować obniżenie ceny, w zależności od rodzaju wady. Jeśli wada jest nieistotna, kupujący nie może odstąpić od umowy i wymagać od sprzedawcy zwrotu gotówki.

Obowiązek wystawienia faktury korygującej a zwrot towaru

Zgodnie z art. 106j ust. 1 ustawy o VAT sprzedawca jest zobowiązany do dokonania korekty do wystawionej faktury VAT, jeśli:

 • został udzielony rabat z powodu wcześniejszej zapłaty;
 • zostały udzielone opusty i obniżki po wykonanej sprzedaży;
 • został wykonany zwrot całej kwoty lub części kwoty zakupionego towaru;
 • został wykonany zwrot towaru;
 • została podwyższona cena towaru;
 • jest błąd w cenie towaru, stawce podatku VAT lub został dokonany inny błąd na fakturze.

Reasumując, fakturę korygującą należy wystawić, jeżeli faktura zawiera błędy rachunkowe, np. błąd w stawce VAT, zmianę ceny lub zostały udzielone rabaty oraz towar został zwrócony przez nabywcę.

Przykład 2.

Sprzedawca prowadzący sprzedaż obuwia dokonał zakupu 10 par butów na kwotę 1500 zł. Faktura została wystawiona 15 października, termin zapłaty za towar mijał 31 października. Za zakupione towary nabywca zapłacił 16 października, a ze względu na wcześniejsze uiszczenie należności otrzymał rabat w kwocie 10 zł. Do wystawionej faktury sprzedawca musi wykonać fakturę korygującą na minus.

Wystawienie przez nabywcę noty korygującej do faktury

Nie w każdym przypadku wystawienie faktury korygującej do faktury jest obligatoryjne. Jest możliwość skorygowania błędu za pomocą noty korygującej, którą może wystawić nabywca. Nota korygująca może być wystawiona, jeśli na fakturze znajduje się:

 • błędny NIP;
 • błędny adres nabywcy lub sprzedawcy;
 • błędna data wystawienia, sprzedaży lub terminu płatności;
 • złe numery identyfikujące towar.

Drobne błędy, takie jak zły adres kontrahentów czy nieprawidłowe daty, mogą zostać skorygowane przez nabywcę poprzez wystawienie noty korygującej. W przypadku innych uchybień obowiązek skorygowania faktury ciąży na sprzedawcy.

Przykład 3.

Nabywca dokonał zakupu dwóch laptopów i jeden z nich okazał się wadliwy. Nabywca złożył reklamację. Dostawca wymienił uszkodzony laptop na inny w tej samej cenie. Na wystawionej fakturze widnieje wcześniejszy numer identyfikujący pierwszy zakupiony laptop. Nabywca może wystawić notę korygującą do wystawionej faktury, na której znajduje się błędny numer identyfikujący laptop.

Więcej informacji na temat noty korygującej w artykule: Nota korygująca – najważniejsze informacje.

Zwrot i ponowna dostawa tej samej rzeczy w podatku VAT

Jeśli chodzi o transakcje krajowe, wymiana towaru wadliwego na niewadliwy nie wywołuje żadnych skutków na gruncie podatku VAT i nie należy w tym przypadku wystawiać faktury korygującej. Wymianę towarów można udokumentować dokumentem magazynowym.

Przykład 4.

Przedsiębiorca realizujący usługi fotograficzne kupił aparat i została wystawiona faktura. Zakupiony aparat posiada gwarancję na trzy lata. Po roku aparat zaczął być niesprawny i przestał nadawać się do dalszego użytkowania. Nabywca zareklamował produkt, a sprzedawca przyjął reklamację na podstawie jego gwarancji i wymienił na ten sam nowy model. W tym przypadku sprzedawca nie powinien wystawiać faktury korygującej.

Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy nabywca odstąpi od umowy, zwracając zakupiony towar. Oznacza to, że sprzedawca jest zobowiązany zwrócić całość kwoty zakupionego towaru i wystawić fakturę korygującą do wystawionej wcześniej faktury. Jeśli sprzedawca ponownie dokona sprzedaży zwróconego towaru innemu nabywcy, transakcja będzie stanowić odpłatną dostawę towaru, którą należy opodatkować podatkiem VAT.

Przykład 5.

Nabywca zakupił komputer na fakturę i po pewnym czasie okazało się, że sprzęt za szybko się przegrzewa i się wyłącza. Nabywca złożył reklamację, w której chciał wymienić zasilacz na nowy o wyższych parametrach. Sprzedawca nie zgodził się i zwrócił nabywcy całą kwotę za zakupiony towar. Sprzedawca jednak sam wymienił zasilacz w zwróconym towarze i ponownie odsprzedał komputer. Wykonana transakcja będzie stanowiła nową, którą należy opodatkować podatkiem VAT. Natomiast do wcześniejszej sprzedawca jest zobligowany wystawić fakturę korygującą.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów