Poradnik Przedsiębiorcy

Faktura z poprzedniego okresu rozliczeniowego a odliczenie podatku VAT

Znalazłem fakturę z marca, która przez przeoczenie nie została zaksięgowana. Chciałbym w bieżącym miesiącu ująć ją w kosztach uzyskania przychodu w kwocie brutto, czyli bez odliczania od niej VAT. Wówczas nie musiałbym korygować deklaracji. Czy mogę tak postąpić? Czy faktura z poprzedniego okresu rozliczeniowego może zostać zaksięgowana w powyższy sposób?

Łukasz, Bytom

 

Niestety, w przypadku czynnych podatników VAT - jeżeli przysługiwało lub przysługuje prawo do odliczenia VAT - to owszem można zdecydować, że podatek nie będzie odliczany, ale wówczas nie może on stanowić kosztu podatkowego. Księgowanie dla celów podatku dochodowego jest możliwe jedynie w kwocie netto.

Jednak, warto mieć na uwadze, że zasadniczo jeżeli okres otrzymania faktury był zbieżny z okresem powstania obowiązku podatkowego w podatku należnym po stronie sprzedawcy, to będzie możliwe skorzystanie z prawa do odliczenia VAT w jednym z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych. Jeżeli zatem obowiązek podatkowy u sprzedawcy powstał w marcu oraz otrzymał Pan fakturę również w marcu, to na odliczenie są jeszcze kolejne dwa okresy - czyli kwiecień i maj.