Poradnik Przedsiębiorcy

Faktura z poprzedniego okresu rozliczeniowego a odliczenie podatku VAT

Znalazłem fakturę z lipca, która przez przeoczenie nie została zaksięgowana. Chciałbym w bieżącym miesiącu ująć ją w kosztach uzyskania przychodu w kwocie brutto, czyli bez odliczania od niej VAT. Wówczas nie musiałbym korygować deklaracji. Czy mogę tak postąpić? Czy faktura z poprzedniego okresu rozliczeniowego może zostać zaksięgowana w powyższy sposób?

Łukasz, Bytom

 

Niestety, w przypadku czynnych podatników VAT - jeżeli przysługiwało lub przysługuje prawo do odliczenia VAT - to owszem można zdecydować, że podatek nie będzie odliczany, ale wówczas nie może on stanowić kosztu podatkowego. Księgowanie dla celów podatku dochodowego jest możliwe jedynie w kwocie netto. Warto natomiast zwrócić uwagę na wydłużony okres dający prawo przedsiębiorcom do odliczenia podatku VAT.

Prawo do odliczenia podatku VAT a faktura z poprzedniego okresu rozliczeniowego

Zasadniczo jeżeli okres otrzymania faktury był zbieżny z okresem powstania obowiązku podatkowego w podatku należnym po stronie sprzedawcy, to będzie możliwe skorzystanie z prawa do odliczenia VAT w jednym z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych. Jeżeli zatem obowiązek podatkowy u sprzedawcy powstał w lipcu oraz otrzymał Pan fakturę również w lipcu, to na odliczenie są jeszcze kolejne dwa okresy - czyli sierpień i wrzesień lub IV kwartał danego roku i I kwartał kolejnego roku. 

Pakiet udogodnień dla podatników tzw. Slim VAT od 2021 roku wydłuża okres prawa do odliczenia VAT w przypadku rozliczania podatku w okresach miesięcznych z dwóch do trzech kolejnych miesięcy. Podatnicy rozliczający VAT za okresy kwartalne nadal będą mogli odliczyć VAT z faktury maksymalnie w drugim kwartale następującym po kwartale otrzymania faktury.

Jeżeli odnalazł Pan fakturę otrzymaną w lipcu oznacza to, że podatek VAT można rozliczyć w miesiącu otrzymania czyli w lipcu lub w jednym z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych a więc w sierpniu bądź wrześniu. Od 2021 roku okres ten zostanie wydłużony i prawo do odliczenia VAT z takiej faktury będzie miał Pan również w październiku. W sytuacji gdy rozlicza Pan podatek VAT kwartalnie, prawo do odliczenia VAT z faktury otrzymanej w lipcu ma Pan w III lub IV kwartale danego roku bądź maksymalnie w I kwartale kolejnego roku.

Jak zaksięgować fakturę z poprzednich okresów i odliczyć VAT?

W celu zaksięgowania odnalezionej faktury kosztowej w systemie wfirma.pl należy przejść do zakładki: WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT/FAKTURA (BEZ VAT), gdzie należy wybrać właściwy rodzaj wydatku oraz uzupełnić pola:

  • Data wystawienia faktury - faktyczna data kiedy faktura została wystawiona,
  • Data księgowania do KPiR - 1 dzień bieżącego miesiąca (w ramach roku podatkowego w którym faktura została wystawiona),
  • Data księgowania do VAT - 1 dzień miesiąca w którym chcemy odliczyć VAT (z uwzględnieniem zasad ograniczających prawo do odliczenia VAT).

Faktura z poprzedniego okresu rozliczeniowego a PIT