0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Remanent likwidacyjny w firmie a podatek VAT

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Likwidacja firmy wiąże się z koniecznością spełnienia określonych obowiązków. Przedsiębiorca likwidujący działalność musi pamiętać m.in. o złożeniu formularza CEIDG-1 w urzędzie gminy. Podatnik będący czynnym podatnikiem VAT dodatkowo powinien pamiętać o dostarczeniu do Urzędu Skarbowego zgłoszenie VAT-Z powiadamiające o zaprzestaniu wykonywania czynności opodatkowanych. Likwidując działalność gospodarczą należy sporządzić remanent likwidacyjny.

Likwidacja działalności a podatek VAT

W przypadku likwidacji działalności spółki lub zaprzestania działalności przez osobę fizyczną, zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 4 ustawy o VAT, opodatkowaniu VAT podlegają towary własnej produkcji oraz towary, które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy, w stosunku do których podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Spis z natury na dzień likwidacji działalności

Na dzień likwidacji działalności przedsiębiorca powinien sporządzić remanent likwidacyjny, czyli spis z natury składników majątku. W tym przypadku ustawa o VAT w taki sam sposób traktuje materiały, towary oraz środki trwałe. W związku z tym remanent likwidacyjny musi obejmować towary handlowe, materiały, ubytki, a także środki trwałe i wyposażenie, przy nabyciu których podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia VAT.

Podczas sporządzania remanentu likwidacyjnego bez znaczenia jest fakt, że niektóre środki trwałe zostały już zamortyzowane. Dla celów remanentu likwidacyjnego wycenie podlega bowiem zarówno częściowo, jak i w pełni zamortyzowany majątek.

Wszystkie składniki majątku, które należy ująć w spisie z natury na dzień likwidacji działalności, wyceniane są według wartości rynkowej. Wyjątek mogą stanowić materiały i towary, których cena nie uległa zmianie od dnia ich nabycia. W takim przypadku wyceny można dokonać po cenie zakupu (nabycia).

Kwotę podatku należnego, podatnik ma obowiązek ująć w pliku JPK_V7 składanym za ostatni miesiąc prowadzenia działalności.

O zamiarze sporządzenia spisu z natury nie należy informować urzędu skarbowego.

Po sporządzeniu likwidacyjnego spisu z natury należy przekazać do urzędu skarbowego informację o:

  • dokonanym spisie z natury,
  • ustalonej na jego podstawie wartości,
  • kwocie podatku należnego.

Jak uniknąć konieczność płacenia podatku VAT od remanentu likwidacyjnego?

Gdy podatnik przed faktyczną likwidacją działalności dokona sprzedaży wszystkich składników majątku, które podlegają spisowi z natury, remanent likwidacyjny będzie równy 0 zł, a podatek należny nie wystąpi. W przypadku odsprzedaży środków trwałych podatek VAT liczony jest od ceny, za którą majątek faktycznie został sprzedany. Uwzględniając zużycie środka trwałego, cena sprzedaży z pewnością będzie niższa niż cena jego zakupu. W konsekwencji przedsiębiorca zapłaci niższy VAT niż w przypadku wykazania danego składnika w remanencie likwidacyjnym.

Wprowadzenie remanentu likwidacyjnego do systemu wfirma.pl

W systemie wfirma.pl istnieje możliwość wprowadzenia wartości remanentu likwidacyjnego tak, aby została ona ujęta w pliku JPK_V7 za właściwy okres. W tym celu wynikającą z remanentu wartość podatku VAT należy wprowadzić do systemu poprzez zakładkę EWIDENCJE » REJESTR VAT SPRZEDAŻY » DODAJ WPIS. W polu NABYWCA należy zaznaczyć opcję BRAK KONTRAHENTA oraz wprowadzić numer i datę sporządzonego spisu z natury. Następnie w zakładce ZAAWANSOWANE zaznaczyć opcję LIKWIDACYJNY SPIS Z NATURY i w polu PODATEK NALEŻNY wprowadzić wartość podatku VAT wynikającą z remanentu. 

Remanent likwidacyjny - księgowanie

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów