0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

B_SPV_DOSTAWA w jakich sytuacjach oznaczamy w pliku JPK_V7?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Moja działalność zajmuje się sprzedażą drobnego AGD. W ramach współpracy z zaprzyjaźnioną firmą XY zawiązałam umowę na emisję bonów. Firma XY sprzedaje bony, które klienci mogą następnie wymienić w mojej firmie na towary. Słyszałam, że nowa struktura JPK_V7 wymaga oznaczania różnego rodzaju transakcji, w tym transakcji udokumentowanych bonami. Czy mam obowiązek oznaczać dostawę towaru wymienianego na bon oznaczeniem B_SPV_DOSTAWA?

Joanna, Warszawa

 

Od 1 października 2020 roku każdy podatnik VAT czynny ma obowiązek wysyłania nowej struktury jednolitego pliku kontrolnego w postaci JPK_V7 w wersji miesięcznej JPK_V7M lub kwartalnej JPK_V7K (w zależności od rodzaju rozliczenia). Nowy plik JPK_V7 powoduje konieczność oznaczania rodzajów transakcji specjalnymi symbolami, które umożliwiają organom kontroli dokładniejszą weryfikację dokonywanych przez firmę transakcji gospodarczych. Jednym z takich rodzajów transakcji jest sprzedaż bonów, w tym także dostawa towarów lub usług, które podlegają wymianie na bon.

Transfer bonu i dostawa towaru/ usługi – jakie oznaczenia stosować?

Nowy plik JPK_V7 wprowadza obowiązek oznaczania towarów i usług szczególnych, w tym wyrobów tytoniowych czy alkoholu, oraz usług doradczych, prawniczych czy transportowych. Oprócz obligatoryjnego oznaczania towarów wrażliwych i usług symbolami od GTU 01 do GTU 13, podatnicy są zobowiązani do oznaczania transakcji zagranicznych, w tym importów towarów i usług, transakcji łańcuchowych, sprzedaży wysyłkowej. Wśród dodatkowych oznaczeń znajduje się grupa charakterystyczna dla transakcji obrotu bonami zarówno jednego przeznaczenia, jak i różnego przeznaczenia.

W świetle obowiązujących przepisów bon jednego przeznaczenia to taki, który podlega wymianie na jeden towar lub jedną usługę, natomiast bon różnego przeznaczenia można wymienić na więcej niż jedną usługę/towar, które nie są ściśle określone. Powyższe oznacza, że w przypadku bonu różnego przeznaczenia podatnik może dokonać wymiany na wybraną przez siebie usługę/towar do wysokości wartości nominalnej tego bonu.

Kwestie związane z opodatkowaniem bonów zostały szerzej opisane w artykule: Opodatkowanie bonów – nowe zasady na gruncie podatku VAT.
Co do symboli, jakie należy nadawać transakcjom sprzedaży bonów lub dostawy towarów wymienialnych na bon, ustawodawca wyszczególnił dwa rodzaje: SPV dla bonu jednego przeznaczenia i MPV dla bonu różnego przeznaczenia. Dla transakcji obrotu bonami funkcjonują trzy oznaczenia:

– B_SPV, gdy podatnik we własnym imieniu dokona sprzedaży bonu jednego przeznaczenia;

– B_SPV_DOSTAWA, gdy podatnik wyda towar/wykona usługę w ramach wymiany za bon jednego przeznaczenia, którego sam nie wyemitował;

– B_MPV_PROWIZJA, gdy podatnik pośredniczy w sprzedaży bonów różnego przeznaczenia i nie dokonuje ich wymiany na towar/usługę.

Biorąc pod uwagę powyższe, należy stwierdzić, że konieczność nadania symbolu B_SPV_DOSTAWA ma miejsce w odniesieniu do sprzedaży towarów/ usług, które zostaną wymienione na bon jednego przeznaczenia.

Przykład 1.

Pani Iwona w ramach współpracy z firmą AX dokonuje sprzedaży sesji zdjęciowych. Firma AX emituje bony jednego przeznaczenia, które podlegają wymianie na godzinną sesję zdjęciową w firmie pani Iwony. Jakim symbolem pani Iwona powinna oznaczyć transakcje sprzedaży swoich usług wymienianych na bon w pliku JPK_V7?

W przypadku sprzedaży usług wymienianych na bon jednego przeznaczenia, niewyemitowany przez panią Iwonę, w nowym pliku JPK_V7 konieczne jest zastosowanie oznaczenia B_SPV_DOSTAWA.

B_SPV_DOSTAWA – na czym polega oznaczenie w pliku JPK_V7?

Dostawa towarów lub usług, które zostały wymienione na bon jednego przeznaczenia niewyemitowany przez dostawcę, wymaga oznaczenia transakcji w pliku JPK_V7 symbolem B_SPV_DOSTAWA. W nowym pliku JPK_V7 każda faktura sprzedaży i zakupu posiada grupę symboli. Oznaczenie transakcji polega na wskazaniu liczby „1” w polu odpowiadającym B_SPV_DOSTAWA. Dodaje się je w części ewidencyjnej struktury po stronie podatku należnego, przy czym nie wyszczególnia się wartości transakcji, w tym kwoty podatku VAT. W przypadku gdy dana transakcja nie obejmuje dostawy towarów/ usługi wymienianej na bon jednego przeznaczenia, pole przy symbolu B_SPV_DOSTAWA pozostawia się puste.

Jak oznaczyć B_SPV_DOSTAWA w systemie wfirma.pl

Podatnicy VAT czynni korzystający z systemu wfirma.pl mogą w całkowicie zautomatyzowany sposób dokonywać oznaczenia transakcji specjalnymi symbolami w pliku JPK_V7. Oznaczanie jest możliwe po wybraniu rodzaju transakcji w zakładce USTAWIENIA » PODATKI » RODZAJ TRANSAKCJI W JPK V7 » TRANSAKCJE SZCZEGÓLNE. W sytuacji gdy podatnik wydaje towary/usługi w ramach wymiany za bon jednego przeznaczenia, którego sam nie wyemitował, zaznacza opcję B_SPV_DOSTAWA. Można również wybrać inne rodzaje transakcji.

Ustawienia w systemie b_spv_dostawa

Po wybraniu danego rodzaju transakcji podczas wystawiania faktury sprzedaży użytkownik może ozaznaczyć tę transakcję, co spowoduje automatyczne oznaczenie faktury sprzedaży w pliku JPK_V7 odpowiednim symbolem.

Jak ustawić w systemie b_spv_dostawa podczas wystawiania faktury

Automatyczne działanie systemu jest dla użytkowników bezpieczne i wygodne, ponieważ może wykluczyć pomyłkę w poprawnym oznaczeniu transakcji wewnątrz struktury JPK_V7 –  wystarczy, że wystawiając fakturę sprzedaży, użytkownik wybierze oznaczenie B_SPV_DOSTAWA.

Więcej informacji na temat działania oznaczeń transakcji szczególnych można znaleźć w artykule: Oznaczenia szczególnych rodzajów transakcji w JPK V7.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów